Hrozba nejcitelnějšího zhoršení stavu veřejných financí během příštích 40 let se vznáší hlavně nad vyspělými zeměmi v Evropě, ale i nad JaponskemSpojenými státy. Agentura upozorňuje, že růst průměrného věku obyvatel bude znamenat i rostoucí zátěž na sociální zabezpečení.

FOTO: Novinky

„Soustavný růst výdajů na zdravotní péči bude v nadcházejících desetiletích znamenat silný tlak na veřejné finance," podotkl analytik S&P Marko Mrsnik. „Pokud vlády nezmění systém sociálního zabezpečení, pak ty systémy budou zřejmě neudržitelné,“ dodal.

Vyspělým zemím stárne populace

Skupina G20 zahrnuje dvacítku největších zemí světa, které zásadně ovlivňují chod celé globální ekonomiky. Ve skupině jsou rozvinuté i rozvojové země, setkávají se tam například Spojené státy s Čínou, ale také třeba Německo s Brazílií. Pokud by S&P začala ratingy snižovat, vzrostl by do roku 2020 počet zemí s takzvaným podřadným ratingem.

Výdaje na zdravotní péči se budou nejrychleji zvyšovat zřejmě ve skupině vyspělých zemí, které už teď mají vysoké výdaje na sociální zabezpečení, a přitom jim rychle stárne populace. Například počet obyvatel Japonska se má do roku 2060 snížit až o 30 procent, přičemž dva z pěti lidí budou v té době starší 65 let.