V loňském roce se v Česku vyprodukovalo 71 616 tun hovězího, 509 tun telecího, 262 944 tun vepřového, 159 tun skopového (z toho 122 tun jehněčího), čtyři tuny kozího, 81 tun koňského a 170 084 tun drůbežího masa.

Výroba hovězího masa včetně telecího v roce 2011 meziročně poklesla o 2,9 procenta, výroba vepřového se snížila o 4,7 procenta. Produkce drůbežího se propadla o 9,6 procenta.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu loni meziročně stouply u býků a krav o 4,8 procenta, u telat o 4,2 procenta a u jalovic o 3,6 procenta. Ceny jatečných prasat se meziročně zvýšily o 3,8 procenta a ceny jatečných kuřat vzrostly o 8,5 procenta.

Pokud jde o mléko, ceny zemědělských výrobců loni stouply o 12,7 procenta. Průměrná cena činila 8,27 koruny za litr. V zahraničním obchodě s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 579 053 tun.

Dovezeno bylo 246 611 tun a vyvezeno 825 664 tun mléka a mléčných výrobků. Mléko a mléčné výrobky byly dováženy zejména z Německa, SlovenskaPolska, vyváženy především do Německa a na Slovensko.