Od roku 2005 je míra důvěry v ČNB stabilně vysoká, na úrovni 75 procent. ČNB tak patří k nejdůvěryhodnějším institucím veřejného života u nás spolu s ombudsmanem a Českou obchodní inspekcí.

Důvěra v ČNB a ostatní banky u nás se významně liší v různých skupinách obyvatel. Bankovním institucím častěji vyslovují důvěru lidé vzdělanější, z odborných profesí či zaměstnanci úřadů a dále také lidé z domácností lépe finančně zajištěných. Naopak nejnižší mírou důvěry v ČNB a banky se vyznačují nezaměstnaní.

Tři pětiny dotázaných občanů uvádějí, že jejich domácnost má většinu financí uloženou nebo investovanou v bance nebo bankách. Podíl dvou pětin záporných odpovědí na tuto otázku skrývá jak odpovědi těch, kteří své úspory nemají uloženy v bance, tak odpovědi těch, kteří žádné úspory nemají.

Míra důvěry v banky obecně podle očekávání ovlivňuje přístup k uložení finančních prostředků do banky. Ovšem i mezi lidmi, kteří obecně bankám vyslovují nedůvěru, je poměrně vysoký podíl těch, kteří své finanční prostředky mají v bance uložené.