ILO vidí celkový stav značně pesimisticky, a to kvůli slabší kondici světové ekonomiky. Podle ní žije na celém světě celkem asi 1,1 miliardy nezaměstnaných lidí nebo těch, kteří se nacházejí v pásmu chudoby. To podle agentury Reuters znamená, že si musí vystačit s denní částkou nižší než dva dolary (asi 40 korun).

„Naše prognóza se značně zhoršila v porovnání s loňským rokem, a to v souvislosti s reálnou možností zpomalení tempa hospodářského růstu,“ uvedl ekonom Ernst Ekkehard z ILO.

Podle generálního ředitele ILO Juana Somavii i přes snahy jednotlivých vlád dluhová krize stále pokračuje. Přitom by se její vyřešení pochopitelně kladně odrazilo na produkci nových pracovních míst.

V ohrožení mladí lidé

„V současné době je jen malá naděje na podstatné zlepšení v oblasti zaměstnanosti," píše se ve zprávě ILO. Světlou výjimku v souvislosti s tvorbou pracovních míst představují velké rozvíjející se ekonomiky v Latinské Americe a ve východní Asii.

Jak ILO připomněla, mezi nejvíce postižené skupiny ohledně pracovních příležitostí jsou mladí lidé a ani do budoucna se na tomto faktu nemá nic měnit. ILO odhaduje, že globální nezaměstnanost by se měla minimálně do roku 2016 držet na úrovni kolem šesti procent.