„Přijali jsme přes 700 žádostí. Počítáme s tím, že budeme moci vyhovět zhruba 630 lidem, jímž bude vyplaceno odstupné ve výši 11 až 24násobku platu podle počtu odpracovaných let,“ řekla v pondělí mluvčí AMO Věra Breiová.

Několik desítek lidí se zvýšeným odstupným už z podniku odešlo koncem roku a v lednu. „Hlavní vlna odchodů bude k 31. lednu. Několik desítek lidí pak bude odcházet v únoru a březnu, protože tito zaměstnanci pracují na úkolech a projektech, které je třeba dokončit,“ doplnila.

„Máme obavu, co bude dál. V drtivé většině případů odcházející lidé nemají být nahrazeni,“ řekl Právu odborový předák Leopold Laskovský. Doplnil, že odcházejí především zaměstnanci výrobních provozů a údržby. „Při takovém úbytku zaměstnanců pro ty, kteří zůstávají, i při nižší výrobě bude vyšší zátěž, bude to znamenat nárůst přesčasové práce, zřejmě i více agenturní práce,“ upozornil Laskovský.

Škatulata mezi pracovišti

Breiová uvedla, že aby firma mohla žádostem pracovníků vyhovět a nenarušilo to její chod, přesunuje zaměstnance mezi jednotlivými pracovišti. „Pokud se za zaměstnance, který o odchod požádal a jehož místo nelze zrušit, nenajde náhrada, ten člověk nebude moci odejít,“ řekla.

Podle ní přesuny zaměstnanců začaly už v prosinci, probíhají napříč celou společností a budou pokračovat ještě několik týdnů. „Nesmí být narušen objem výroby ani ohrožena bezpečnosti práce,“ zdůraznila Breiová s tím, že firma proces dobrovolných odhodů nezahájila proto, aby se rušily nějaké provozy. „Tento proces děláme proto, aby se zvýšila produktivita práce,“ doplnila Breiová.

Mluvčí připomněla, že pro odcházející zaměstnance firma vytvořila Centrum pomoci, kde odborníci zájemcům radí, jak postupovat při hledání nového uplatnění, jak napsat životopis, poskytují důchodové poradenství atd.