„V porovnání s rokem 2010 se v loňském roce více než ztrojnásobil počet zahájených správních řízení vedených vůči provozovatelům loterií. Jejich počet stoupl ze 155 na 535,“ informoval ministr financí Miroslav Kalousek. Důvodem pro zahájení řízení bylo vždy porušení povinností vyplývajících z loterijního zákona a souvisejících právních předpisů.

Spolu se zvýšeným počtem správních řízení vzrostla také hodnota uložených pokut. Zatímco v roce 2010 dosáhl příjem z pokut uložených provozovatelům loterií dvou a půl miliónu korun, za loňský rok tato částka přesáhla 10 miliónů korun.  "Z této částky jsou pokuty ve výši cca 7,7 miliónu pravomocně uloženy a zbývající část pokut ve výši cca 2,3 miliónu je před nabytím právní moci," upřesnil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

V rámci nárůstu zahájených řízení Kalousek vyzdvihl přínos loňské lednové novely zákona o územních finančních orgánech. "Nárůst správních řízení byl umožněn profesionalizací státního dozoru, která nastala v lednu loňského roku," řekl.

Zatímco do roku 2010 vykonávali státní dozor zaměstnanci daňové správy většinou na částečný úvazek, loni došlo ke specializaci a vzniku 14 nových oddělení, kde dozor vykonává 166 odborníků na plný úvazek.