O závěrech sobotního jednání informoval v Ostravě ministr dopravy Pavel Dobeš. „Deklarovali jsme zájem diagnostikovat vady a poté rozhodnout, kdo vady opraví, kdy je opraví a kdo je zaplatí. Dohodli jsme se také na vytvoření expertní skupiny ministerstva dopravy, kde budou zástupci všech dotčených subjektů včetně zástupců investora, ministerstva a společnosti Eurovia. V první řadě se budou řešit jednotlivé mostní konstrukce a následně bobtnající podloží pod vozovkou a další závady,“ řekl ministr Dobeš. K posouzení stavu dálnice budou podle něj přizváni i zástupci ze zahraničí.

„Sáhneme pravděpodobně do Německa, protože tam vědí, jak se staví dálniční síť,“ dodal ministr.

Ředitelství silnic a dálnic na třech dálničních mostech v Ostravě v prosinci kvůli jejich údajně špatnému stavu snížilo maximální rychlost na 60 kilometrů v hodině. Podle představitelů Eurovie je to ale zbytečné.

V posledních týdnech se dokonce hovoří o tom, že kvůli zjištěným závadám bude muset být opravena celá dálnice, což by si zřejmě vyžádalo její uzavření. To by ovšem v Ostravě velmi zkomplikovalo situaci, protože od tohoto víkendu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Svinovských mostů, které spojují Ostravu-Porubu se zbytkem města. Rekonstrukce potrvá až do konce roku.

Část dálnice D1 je nyní jednou z důležitých objízdných tras a její uzavření by mohlo způsobit v krajském městě kolaps dopravy. Během několika týdnů by měla expertní skupina ministerstva dopravy dát odpověď na otázku, zda je dálnice schopna vydržet zvýšený nápor vozidel po dobu jednoho roku, anebo na ní bude muset být doprava omezena či dokonce zastavena.

„Budeme se v každém případě významně snažit o zharmonizování oprav tak, aby nedocházelo k dopravnímu kolapsu,“ slíbil ministr.