Ze 76 vzorků motorové nafty jich podle mluvčí devět nevyhovělo v jednom nebo dvou kritériích hodnotám stanoveným příslušnou normou. „Z toho u čtyř z nich bylo zjištěné porušení velmi závažné, tedy budící podezření na neoprávněnou manipulaci s pohonnou hmotou," informovala Fléglová.

Ze 70 kontrolovaných vzorků automobilových benzínů v prosinci nevyhověl pouze jeden vzorek. Inspektoři v prosinci rovněž odebrali devět vzorků směsného paliva SMN 30, z nichž jeden normám nevyhověl. U Ethanolu E85 ze dvou vzorků jeden neodpovídal požadované kvalitě.

„Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách nebylo v měsíci prosinci zjištěno,“ doplnila Fléglová.

měsíc
nekvalitní pohonné hmoty (v procentech)
leden
4,5
únor
5,8
březen
3,7
duben
4,4
květen
4,5
červen
3,1
červenec
3,5
srpen
2,5
září
7,0
říjen
3,3
listopad
4,6
prosinec
7,4
Zdroj: ČOI