Budějovický Budvar v současné době celou situaci bedlivě analyzuje. „Již v této chvíli ale můžeme říci, že změna vlastníka společnosti BMP nemění nic na pevném a stabilním postavení našeho duševního vlastnictví, ať již se jedná o naše ochranné známky, ochranu označení původu, chráněná zeměpisná označení nebo o naše obchodní jméno či právní subjektivitu. Změna se nedotýká ani našich obchodních aktivit,“ komentuje aktuální stav Jiří Boček, ředitel národního podniku Budějovický Budvar.

Podle něho tento názor podporují i fakta z veřejně dostupných listin. Z nich vyplývá, že ve vlastnictví BMP zůstávají ochranné známky, chráněná zeměpisná označení, webové domény s prvkem Budějovický nebo Budweiser (registrované převážně po roce 2000), archivní dokumenty a artéský vrt na vodu. Původní vlastník společnosti BMP totiž veškerá ostatní aktiva i pasiva převedl na nově založenou společnost Pivovar Samson, a.s., která je momentálně ve vlastnictví kyperské společnosti Harvestor Limited.

„Podle těchto dokumentů je vysoce pravděpodobné, že ABI nehodlá na území ČR rozvíjet podnikatelské aktivity, zejména výrobu piva. ABI však nepochybně získává kontrolu nad duševním vlastnictvím původní BMP a také si buduje pozici pro zapojení do případné privatizace Budějovického Budvaru po jeho transformaci na akciovou společnost,“ dodává Jiří Boček.

Zájem o privatizaci Budějovického Budvaru má ABI zejména kvůli získání celosvětové exkluzivity pro značku Budweiser. Z průběhu transakce je patrné, že se jedná o projekt připravený původním vlastníkem společnosti BMP, jímž byla v té době společnost JD Beer Invest a.s., a společností ABI.