Firma Zanap, která vyrábí a dodává gastrozařízení a zajišťuje jejich servis, v návrhu uvádí, že ji Ahold dluží z nezaplacených faktur za servisní, kontrolní a údržbářské práce přes 3,75 miliónu korun, úroky z prodlení a penále ve výši přes půl miliónu a více než 1,75 miliónu korun za ušlý zisk.

V insolvenčním řízením soud posuzuje, zda dlužníkovi hrozí úpadek, jak v návrhu uvádí věřitel. V případech, kdy rozhodne o prohlášení úpadku, soud stanoví také způsob jeho řešení.

Ahold je nizozemská maloobchodní společnost, v Česku firma provozuje řetězec Albert, který tvoří 225 supermarketů, 55 hypermarketů a 23 benzínových stanic. Společnost vykázala na českém a slovenském trhu za rok 2010 provozní zisk 253 miliónů korun při tržbách bez DPH 42 miliard korun.