Náklady by spotřebitelé museli zaplatit v cenách elektřiny, uvedl podle ČTK generální ředitel provozovatele soustavy ČEPS Vladimír Tošovský. Zvýšení by ale nebylo nijak dramatické. Nyní cena za přenos tvoří asi čtyři procenta ceny elektřiny.

Tošovský uvedl, že instalace transformátorů je krajním řešením, firma se především snaží s německou stranou dohodnout, aby dodržovala bezpečný provoz soustav, a investovat do posílení sítě.

Podobné transformátory chtějí na hranicích instalovat Poláci, kteří mají s přetékající energií větší problémy než ČEPS.

Severojižní tok

ČR se potýká s problémy, které působí toky elektřiny ze severního Německa do jižního. V posledních letech se zvýšily. Tato elektřina přetéká do České republiky a do Polska. V závislosti na tom, jak fouká vítr, se množství energie přepravené od větrných elektráren na Baltu zvyšuje a vzniká krátkodobé zatížení sítě.

Němci přitom elektřinu musí dopravovat na jih, kde nedávno odstavili jaderné elektrárny. Jejich síť vedoucí tímto směrem ale není příliš silná, proto se část energie přelévá. Pokud by Češi a Poláci energii na své území nepouštěli, mohla by zkolabovat.