U většiny bank odpovídá klient za transakce provedené kartou do půlnoci téhož dne, kdy byla karta zablokována. Poté přebírá odpovědnost banka. Tato praxe platí bez výjimky u České spořitelnyHVB Bank.

Podobně to platí u ČSOB, ale při transakcích, při kterých byl použit PIN, ručí za škody i v dalších dnech klient. Volksbank sice ručí také za transakce po půlnoci od blokace, ale u karet typu MasterCard je z důvodu větší časové náročnosti pro uvedení karty na mezinárodní stoplist nutná spoluúčast klienta na pokrytí transakcí, které byly uskutečněny až po blokaci karty, v současné době až do 10 000 korun.

eBanka ručí v případě platební karty Maestro/VISA Elektron po uplynutí jedné hodiny od nahlášení ztráty nebo odcizení. V případě Standard/Classic, Business nebo Gold od půlnoci dne nahlášení.

Záruka ihned po blokaci

Výjimkou jsou Komerční banka a Raiffeisenbank. Pokud klient dodrží bankou stanovené podmínky, přebírá Komerční banka riziko ztrát v plné výši, a to od okamžiku nahlášení ztráty či krádeže karty. Ovšem u transakcí, u nichž nelze doložit přesný čas provedení, přebírá Komerční banka odpovědnost až po půlnoci.

Majitel účtu u Raiffeisenbank nese odpovědnost za transakce provedené ztracenou či odcizenou kartou do okamžiku, kdy byla skutečnost oznámena na nonstop hotline lince. Od tohoto okamžiku přechází odpovědnost na banku. Výjimku tvoří transakce, kdy byl použit PIN nebo klient jednal podvodně. Při nahlášení ztráty či odcizení jiným způsobem než na hotline linku, přebírá banka odpovědnost až po půlnoci.

Banka Od kdy banka ručí Poplatky za blokaci (Kč)
ČSOB od půlnoci elektronická 200, embosovaná 2000
Komerční banka ihned po nahlášení od 200 do 4000
Česká spořitelna od půlnoci elektronická 200, embosovaná 2000
HVB Bank od půlnoci elektronická 100, embosovaná 1500
Volksbank od půlnoci od 500 do 2000
eBanka u elektronických hodinu od nahlášení, u embosovaných od půlnoci elektronická 200, embosovaná 3750
Raiffeisenbank ihned po nahlášení na hotline elektronická 200, embosovaná 2000

Pokud tedy ztrácíte bankovní karty velmi často nebo si na ně nedáváte pozor, zvolte raději Komerční banku či Raiffeisenbank. Zablokování karty trvá jen několik desítek vteřin. Připravte se také na to, že při telefonickém nahlášení vám pracovníci banky sdělí speciální kód. Ztrátu či odcizení musíte následující den přijít písemně stvrdit na kteroukoliv pobočku příslušné banky, kde uvedete i speciální kód.

Nejdražší blokaci má eBanka

A na kolik taková ztráta či odcizení karty přijde? V žádném případě nejde o levnou záležitost. Připravte se na to, že zaplatíte za blokaci i vydání nové karty či roční poplatek za její vedení. Blokace karty je většinou trvalá, později nalezenou kartu vám tudíž už banka neobnoví.

Česká spořitelna vám za blokaci elektronické platební karty naúčtuje 200 Kč. Za blokaci embosované karty (má vystouplá čísla, lze i použít bez spojení s bankou v tzv. žehličce) zaplatíte 2000 Kč. U nové karty platíte roční poplatek. U HVB Bank stojí blokace karty Maestro 100 Kč a MasterCard či VISA 1500 Kč. Vydání duplikátu elektronické karty vyjde na 150 a embosované na 300 Kč.

ČSOB účtuje za blokaci elektronické karty 200, embosované 2000 Kč. Obnovené vydání karty s původní platností vyjde na 100 Kč. U Volksbank se ceny za blokaci u nejběžnějších karet pohybují od 500 do 2000 Kč. Vydání nové karty je zdarma, ale normálně platíte poplatky za vedení karty.

eBanka chce za blokaci elektronické karty 200 a embosované 3750 Kč. Pak zaplatíte standardně za novou kartu. Poplatky za blokaci u Komerční banky se pohybují od 200 do 4000 Kč v závislosti na typu karty. Vydání nové karty není zpoplatněno, platíte ale normálně vedení karty.

Raiffeisenbank kartu zablokuje kartu i dočasně, takové zablokování, včetně odblokování, přijde na 200 Kč. Trvalá blokace elektronické karty přijde na 200 a embosované 2000 Kč. Poplatek za vydání nové karty za ztracenou či odcizenou je ve většině 90 Kč.

Pojištění není levné

Proti škodám vzniklým ztrátou či odcizením karty se můžete samozřejmě pojistit. Výše pojistného se pohybuje podle typu karty řádově ve stovkách korun ročně.

Komerční banka pojištění nenabízí, většinou ovšem přebírá riziko hned po blokaci karty. U Raiffeisenbank je automaticky pojištěna každá embosovaná karta.