Státní zemědělská a potravinářská inspekce se stále častěji setkává s případy, kdy není dodržena odpovídající kvalita potravin nabízených v tržní síti,“ uvedl mluvčí SZPI Michal Spáčil s tím, že některé výsledky kontrol by se daly označit za alarmující.

Oproti tomu situace v bezpečnosti potravin je podle mluvčího v Česku a celé střední Evropě velmi dobrá.

Řečí čísel zkontrolovala SZPI v loňském roce 3571 šarží výrobků, z toho jich nevyhovělo 536. To znamená, že 15 procent kontrolovaných vzorků nesplnilo požadovanou a na obale deklarovanou kvalitu.

Z jednotlivých křiklavých případů Spáčil uvedl například výrazně nižší podíl ovoce v džemech, než je deklarováno na obalu. V jednom případě obsahoval džem pouze 15 procent ovocné složky.

Při skusu se drtí kosti

Nevyhovující byl stejně tak v mnoha případech podíl masa v rybích výrobcích. Kontroloři také odhalili falšování medů přidáváním nepovolených složek nebo přídavky vody ve víně v řádech desítek procent. Smutným rekordmanem se stalo jakostní víno se 73procentním obsahem vody.

U vín navíc kontroloři zjistili problémy s nevyhovujícím geografickým původem hroznů. Přestože byl jejich původ deklarován z ČR, pocházely mimo naše území. Obdobný problém se vyskytl i u kontrolovaných burčáků.

U masných výrobků kontroloři odhalili přítomnost strojně odděleného masa či vyšší obsah vody. U výrobku Maďarská spirála byl zase zjištěn při skusu hojný výskyt kostí o velikosti dva až čtyři milimetry.

Na základě zjištěných poznatků a také podnětů od spotřebitelů i médií se hodlá SZPI i v tomto roce věnovat otázce jakosti potravinářského zboží "se vší důsledností".