Největší pokles daňových nedoplatků ve sledovaném období byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob, a to především díky účinnějšímu výběru ze strany správců daně, uvádí ministerstvo. O více než 300 mil. Kč se snížily nedoplatky díky jednorázovému prominutí penále a úroků v rámci akce vyhlášené ministerstvem financí v loňském roce.

Daňové nedoplatky se ale mírně zvýšily u daně z příjmů fyzických osob. Stát na této dani vybral více peněz a úměrně tomu prý rostly i nezaplacené částky.

Daňové nedoplatky evidované pouze finančními úřady se loni snížily o téměř čtyři miliardy na 99,8 miliardy korun. Nedoplatky v oblasti celní správy dosáhly podle Generálního ředitelství cel 9,37 miliardy korun a meziročně tak vzrostly o 2,2 miliardy korun.

Nedoplatky daní nelze podle ministerstva financí radikálně snížit. Velká část daňových pohledávek je totiž evidována za podniky v konkurzu. Za úspěch tak úředníci považují to, že nedoplatky z nových daní jsou rok od roku stále nižší. Zatímco v roce 2000 to bylo 3,48 procenta inkasa nových daní, předloni již jen 2,75 procenta a loni dokonce 2,31 procenta.

Více než třetina všech daňových pohledávek státu je trvale evidovaná u daně z přidané hodnoty, druhá třetina u daní z příjmu.