Z tohoto důvodu Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj nařídila nepropustit do tržní sítě 6669 kilogramů vepřového masa od výrobce v Německu, identifikační označení DE 1230, a vrátit zpět výrobci. „Zásilka byla okamžitě z uvedených důvodů odeslána zpět,“ dodal Duben.

Pro transport potravin živočišného původu, zejména syrových, popřípadě chlazených, je zásadní podmínkou dodržet během cesty předepsané teploty, v případě masa to je do 7 °C.

„Není-li chladicí řetězec dodržen, dochází poměrně rychle ke smyslovým změnám a ke znehodnocení potraviny a popřípadě hrozí i zdravotní riziko,“ doplnil Duben.