„Vyhlídky světové ekonomiky teď rozhodně nejsou růžové, právě naopak, jsou dost chmurné. Žádná ekonomika ve světě, od chudých nízkopříjmových zemí, přes rozvíjející se trhy země se stření hladinou příjmu až po super vyvinuté ekonomiky, není imunní vůči krizi, která se nejen vyvíjí, ale také eskaluje,“ řekla ve Washingtonu, kde navštívila ministerstvo zahraničních věcí, a dodala. „Není to krize, kterou by vyřešila akce jedné skupiny zemí. Doufejme, že to půjde vyřešit, když podniknou akci všechny země, všechny regiony, všechny kategorie zemí.“

„Pokud nebude mezinárodní společenství postupovat jednotně, roste nebezpečí ekonomického poklesu, vzrůstajícího protekcionismu a izolace. To je přesně totéž, co se stalo v třicátých letech a to, co následovalo, není to, na co bychom se těšili,“ uvedla Lagardeová dále ve varovném projevu. O válce, která přišla po krizi, nemluvila, ale je jasné, že na ni opatrně narážela.

„Je to gordický uzel, který potřebuje rozetnout. Musíme začít v centru krize, což jsou evropské země, přesněji řešeno země eurozóny. Musí to být provedeno kolektivně s podporou mezinárodního společenství zřejmě přes MMF,“ vysvětlila a dodala, že to bude potřebovat značné úsilí a schopnost se přizpůsobit.