Pro rok 2013 MF rovněž zvýšilo objem plánovaných půjček na 230,9 miliardy korun, což je o 24 miliard korun více, než plánovalo MF ve strategii na rok 2011. V roce 2014 by se mělo jednat o 231,9 miliardy korun.

Částka pro příští rok je mimo jiné tvořena především plánovaným deficitem státního rozpočtu ve výši 105 miliard korun, půjčkami od Evropské investiční banky ve výši 5,9 miliardy korun a dále refinancováním zpětných odkupů státních dluhopisů nebo splátkami dříve vydaných dluhopisů a jejich úroků.

Za tři roky o 300 miliard zadluženější

Ministerstvo počítá v příštím roce se dvěma emisemi dluhopisů pro občany v celkovém objemu 20 až 40 miliard korun. První emise by se měla uskutečnit v červnu a druhá v prosinci. Letos MF půjčilo v rámci pilotní emise spořících státních dluhopisů 20,4 miliardy korun, tedy více než dvojnásobek původně plánovaného objemu.

Státní dluh by měl ke konci letošního roku stoupnout podle strategie na 1,495 biliónu korun. Ke konci roku 2012 počítá MF s nárůstem na 1,602 biliónu korun, ke konci roku 2013 na 1,714 biliónu a ke konci 2014 na 1,791 biliónu korun.