„Sojová bílkovina je alergen, a ten musí být označen na obale, čili jde o nebezpečí pro alergiky na sójovou bílkovinu,“ sdělil Duben s tím, že do Česka bylo převezeno 360 kg tohoto zboží.

Jde o výrobek Köttbullar, Ikea food – kuličky z hovězího a vepřového masa, hluboce zmrazený masný výrobek. Balení je 1000 g, datum spotřeby do 10. října 2012 a šarže 121010. Výrobcem je Gunnar Dafgarb AB, Kallby, Švédsko.

V odebraném vzorku, který vyšetřili ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, byl prokázán obsah sójové bílkoviny 0,63 procenta. „O této skutečnosti jsme informovali i ostatní členské státy systémem rychlého varování RASFF,“ připomněl Duben.

Při obdržení výsledku vyšetření již bylo veškeré zboží této šarže prodáno konečným spotřebitelům, takže varování se týká prakticky pouze těch zákazníků, kteří jsou na sójovou bílkovinu alergičtí. „Ti by měli, pokud si masové kuličky zakoupili, tento výrobek vrátit zpět prodejci,“ doporučuje Duben s tím, že bylo zahájeno řízení o uložení pokuty a další zásilky budou podrobeny zesílené kontrole.