Ratingy čínské agentury se mimo Čínu příliš nesledují. Všechny tři hlavní západní ratingové agentury zatím zachovávají francouzský rating na nejvyšším možném stupni AAA, třebaže Francie má veřejné finance ve zřetelně horším stavu než ostatních pět zemí eurozóny s nejvyššími ratingy.

Pro francouzského prezidenta Nicolase Sarkozy je udržení prestižního ratingu před nadcházejícími volbami nejvyšší prioritou. Paříž tak vystupuje agresivně proti jakémukoli náznaku takového kroku.

Francie o svůj rating přijde

Podle nedávného průzkumu agentury Reuters se nicméně drtivá většina ekonomů shoduje v tom, že Francie do tří měsíců přijde o svůj nejvyšší rating AAA minimálně od jedné ze tří hlavních ratingových agentur. Půjde tak jen o to, zda snížení bude o jeden nebo rovnou o dva stupně.

Agentura Standard & Poor’s tento týden signalizovala, že by mohla snížit rating Francie, avšak společně se známkami všech dalších zemí s nejvyššími ratingy i s většinou ostatních členských zemí. S&P je připravena své ratingy skutečně snížit, pokud po nadcházejícím klíčovém summitu EU zjistí, že Evropa není schopna své problémy důsledně řešit.