Jak Právu potvrdil jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD), celkem půjde o 11 obchvatů a další úpravy komunikací. Obchvaty od jednoho do pěti kilometrů povedou kolem obcí Žimutice, Bečice, Bzí, Dolní Bukovsko, Temelín, Tálín, Paseky, Albrechtice nad Vltavou, Slapy, Malšice a Bechyňská Smoleč.

Zmíněné obce se nacházejí u dvou hlavních tras, jež budou sloužit k dopravě materiálu na stavbu dvou nových elektrárenských bloků. Počítá se i s úpravou a rozšířením silnic v úsecích Albrechtice – Všeteč, Všeteč – Temelín nebo Dolní Bukovsko – Bošilec.

„Základem je dobrá rámcová smlouva, kterou jsme s ČEZem uzavřeli už v dubnu 2009. Právě ta garantuje investice do dopravní infrastruktury v okolních obcích ve zmíněné výši. Následně jsme už pak mohli vytipovat jak obce, tak jednotlivé komunikace,“ zdůraznil Zimola.

Připomněl, že pro kraj i města bude přínosem i chystaná výstavba ubytovacích zařízení, která se po dostavbě Temelína přebudují na potřebná sociální zařízení především pro seniory.