„Ekonomika stále nezvládá vytvářet volná pracovní místa, jejichž počet se pohybuje dlouhodobě pod 40 000 a listopad není výjimkou,“ uvedl analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin. To dokládá i analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta, podle nějž nízký počet volných pracovních míst zůstává i nadále jedním z klíčových problémů domácí ekonomiky.

V krizových letech 2008 a 2009 se počet volných pracovních míst v listopadu nikdy nepřehoupl přes 33 000. Naproti tomu před dopadem krize v listopadu 2008 bylo volných míst v ekonomice přes 111 000.

Nárůst počtu nezaměstnaných jde v listopadu především na vrub konci sezónním pracím. Dalším důvodem může být určité zeštíhlování státního sektoru, ale především se jedná o postup firem v personální oblasti. „Stavebnictví v současnosti prochází krizí, bytová výstavba klesá na dno a poptávka po pomocných profesích je minimální. Ani průmyslu se příliš nedaří,“ vysvětluje analytik Michal Kozub ze společnosti Home Credit.

Přípravme se na horší časy

„Firmy se připravují na horší časy, které přijdou v dalších měsících. Jednou z možností jak se připravit, je být efektivní,“ doplnil Volf s tím, že firmu, která bude dělat tyto kroky až s příchodem většího poklesu ekonomiky, to bude mnohem více bolet. Podle Nováka se snížení objemu průmyslové výroby následně odrazí i na rostoucím počtu nezaměstnaných.

„V následujících měsících proto počítám s růstem míry nezaměstnanosti nad hranici devíti procent a její kulminací v průběhu příštího roku,“ dodal Novák s tím, že další vývoj počtu nezaměstnaných bude záviset především na hospodářské situaci v EU.