„Českou republiku by v případě rozpadu eurozóny čekal poměrně nepříjemný šok, kterému se prakticky nemá země šanci vyhnout. Prudký pokles HDP a s tím spojený nárůst nezaměstnanosti by mimo jiné znamenal i výrazné snížení životní úrovně a zhoršení fiskální (rozpočtové) stability ČR,“ uvedl další z autorů studie Vilém Semerák.

Propad ekonomiky o pět a více procent by podle něj zvýšil deficit veřejných financí nad 200 miliard korun. Na rok 2012 má ministerstvo financí podle studie naplánován deficit 128 miliard korun.

Podporovat eurozónu, přijmout euro

Pokles by tuzemská ekonomika zaznamenala podle studie i v případě pouhého odchodu Řecka z eurozóny. HDP by klesl podle výpočtů o 2,5 procenta a nezaměstnanost stoupla na osm procent.

V životním zájmu Česka je tak podle autorů studie podporovat řešení, jež by vytvářelo podmínky pro přežití eurozóny, které by ovšem nebylo jen dlouhodobou agónií. Pokud eurozóna přežije, bylo by podle studie pro ČR přínosné přijetí eura. „Naše analýzy ukazují, že pozitivní dopady by mělo i členství v užší eurozóně, která by zahrnovala Německo,“ doplnil Švejnar.