„Tato skutečnost byla zjištěna v Německu při úřední kontrole, následně došlo ke zveřejnění prostřednictvím Systému rychlého varování RASFF,“ uvedl Duben s tím, že datum spotřeby pobaltských šprotů je do 24. ůnora 2014.

Do České republiky bylo dovezeno od února do července 2011 celkem 168 kusů těchto konzerv a všechny již byly prodány zákazníkům.

„Přímé ohrožení zdraví sice lidem nehrozí, nicméně jde o výrobek, který nesplňuje podmínky dané legislativou,“ sdělil Duben s tím, že by konzervy měli lidé vrátit zpět prodejci.

Benzo(a)pyrén je polycyklický uhlovodík, který je mutagenní a karcinogenní. Je součástí uhelného dehtu nebo se také nachází ve výfukových plynech. Je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °C. Může vznikat při nesprávném grilování, uzení apod.