„Čtyři vzorky salámu vykazovaly přítomnost kostní drti, což indikuje použití strojně odděleného masa – separátu. To je však pro výrobky prodávané jako salám Vysočina nepřípustné,“ informoval Spáčil.

Tři z nevyhovujících vzorků navíc propadly ve znaku „aktivita vody“, což se může negativně projevit na trvanlivosti výrobku. Dva vzorky nedosáhly požadované hodnoty pro obsah čisté svalové bílkoviny.

Podle Spáčila byla kontrolovaným osobám, u nichž se našly nevyhovující výrobky, uložena opatření k nápravě a bude s nimi zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Přehled zjištěných nevyhovujících vzorků salámů Vysočina
Výrobce
Prodejce
Privátní značka
Nedostatky
Pejskar & spol.
Tesco Stores ČR

přítomnost separátu, nadlimitní aktivita vody
Kostelecké uzeniny
Tesco Stores ČR
Tesco value
nižší podíl svalové bílkoviny
Kostelecké uzeniny
Lidl Česká republika
Baroni
přítomnost seperátu, nadlimitní aktivita vody
Pejskar & spol.
BillaClever
přítomnost separátu, nadlimitní aktivita vody
Kostelecké uzeniny
SPAR Česká obchodní společnost
S BUDGET
přítomnost separátu, nižší podíl svalové bílkoviny
Zdroj: SZPI