:. Rozbuškou pro možnou krizi ve vládě se stalo tento týden prohlášení místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha o tom, že v nájemném nebyla dosud uzavřena žádná koaliční dohoda. Jak hodnotíte tento výrok vy, který jste dohodu s ministrem pro místní rozvoj Pavlem Němcem (US-DEU) na konci ledna uzavíral?

Musím říci, že něco odpracováno v koalici ohledně nájemného bylo. Došlo k dohodě mezi koaličními poslanci ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a posléze k dohodě mezi mnou a ministrem Němcem o tom, že existuje možnost kompromisu mezi stranami vládní koalice. To, že tato dohoda byla zpochybněna některými představiteli sociální demokracie, je nutno vidět ve světle výsledků o daních. Já rozumím tomu, že se hlavně vodné a stočné, přeřazované do vyšší sazby DPH, bezprostředně dotýká bydlení a že je to důvod pro to, aby se koalice k jednání o nájemném ještě vrátila na nejvyšší koaliční úrovni.

:. Jaký předvídáte výsledek koaličního jednání?

V podstatě zbývají dvě varianty. Buď upravit kompromis, kterého jsme již dosáhli s lidovci a Unií svobody, nebo se vrátit k původnímu vládnímu návrhu. Mám ale obavy, že původní vládní návrh nemá šanci na přijetí, protože komunisté deklarovali, že mají vůči němu celou řadu pozměňovacích návrhů.

:. Jak by takový kompromis v koalici mohl vypadat?

To, co si podle mého sociální demokraté dokážou představit, je posunutí termínů pro zvýšení nájemného až o 10 procent vždy k 1. lednu příslušného roku. To je určitý posun proti nynější variantě, která předpokládá, že se nejprve nájemné zvýší letos v září a potom od ledna 2005 a od ledna 2006. Druhou možností je, že by se nájemné nezvyšovalo až o deset procent, ale méně. V tom ale vidím dohodu v rámci koalice jako velmi obtížnou.

:. Vy jste dlouhou dobu obhajoval původní vládní návrh, ale najednou jste rychle změnil názor. Proč?

Já jsem ten zákon hájil a budu ho hájit na půdě Poslanecké Sněmovny. Současně jsem ale byl informován významnými poslanci našeho poslaneckého klubu, kteří mají tuto záležitost na starosti, že bychom měli dosáhnout koaličního kompromisu. To byl pro mne signál, že náš poslanecký klub je ochoten jít na kompromis, a proto jsme se začal zúčastňovat jednání, která vedla k tomu, že byl určitý koaliční kompromis také nalezen.

:. Proč myslíte, že přišel ten signál?

Několik měsíců jsme se nehýbali z místa. Vládní návrh byl dlouhou dobu zaparkován ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Všichni členové toho výboru signalizovali, že jsou ochotni k posunu v řešení regulace nájemného. Tak to byl pro mne významný podnět pro to, abych pokračoval v jednání s lidovci a Unií svobody.

:. Nebylo jednodušší a účelnější prosadit vládní návrh i přes odpor koaličních partnerů? Komunisté by ho jistě podpořili.

Jak jsem uvedl, soudím, že by KSČM předkládala k původnímu vládnímu návrhu řadu pozměňovacích návrhů, ale pak by se zákon stal zcela neúčinným, pokud jde o možnost uvolnit nějaký pohyb v oblasti nájemného. Vládní návrh tak, jak byl předložen, je principiálně správný, ale zdá se, že není prosaditelný v rámci stávající vládní koalice.

:. Myslíte si, že koalice musí za každou cenu hlasovat jednotně?

Mám za to, že pokud bychom u tak významných norem hlasovali proti sobě, tak by to asi znamenalo, že nemá cenu tuto vládní konstelaci dále udržovat.

:. K bouři kolem nájemného došlo zejména proto, že jste se na koaliční schůzce k daním dohodli na přeřazení vodného a stočného do základní sazby, což přinese jeho výrazné zdražení. Zvyšovat rychle nájemné a ještě k tomu vodné a stočné, když lidé už tolik platí za bydlení, je opravdu silná káva.

Téměř všechny položky, které jsou dosud zatíženy nejnižší sazbou DPH, jsou z nějakého pohledu sociálně a tudíž politicky citlivé. Vláda není v jednoduché situaci, protože si klade za hlavní cíl urychlit ekonomický rozvoj. Česká ekonomika roste, ale ve srovnání s Polskem nebo Slovenskem není růst příliš rychlý. Potřebujeme přijmout určitá opatření, která by podpořila hospodářský růst.

Potřebujeme uspět v mezinárodní konkurenci. Nesmíme připustit, aby Česká republika přestala být atraktivní pro přímé investice. Proto musíme dosáhnout určitého pohybu v oblasti přímých daní. Jedinou možností, jak kompenzovat snížení daní pro podnikatelské subjekty, je pohyb v oblasti DPH. Proto vláda učinila opatření, které sice není krátkodobě populární, ale dlouhodobě bude velkým přínosem.

:. Nešlo přesto u vodného a stočného udělat výjimku?

Chápu, že otázka vodného a stočného je sociálně citlivá, a proto jsme rozhodnutí zvýšit DPH doplnili o přímé sociální kompenzace v letošním roce a o valorizace v příštích letech. Náklady domácností budou částečně kompenzovány i tím, že se sníží ceny plynu a elektrické energie. Regulátor už oznámil, že bude trvat na to, aby firmy neabsorbovaly snížení ceny plynu do svých marží, ale aby poklesly ceny. Navíc dopad vodného a stočného do výdajů rodin bude v řádu desítek korun měsíčně.

:. Poklese cen elektřiny a plynu z 22 do 19 procent příliš ale energie nezlevní, naopak přesun položek do vyšší sazby bude mít masivní dopad. Přitom státy Evropské unie ty položky, které se u nás mají přesunout, nechávají ve snížené sazbě nebo mají dokonce sazbu nula...

Znovu zdůrazňuji, že vláda nemůže sedět pasivně a sledovat, jak se mění vnější podmínky pro úspěch České republiky a nedělat opatření, která, byť se mohou jevit jako nepopulární, tak jsou pro českou ekonomiku užitečná. Jsem rád, že koalice našla odvahu a že ji bude hledat i v budoucnu. Jsem rád, že jsme jako sociální demokracie prosadili, aby tato opatření byla kompenzována jak rodinám s dětmi, tak důchodcům. A to formou jednorázových sociálních dávek v letošním a valorizace v příštím roce. A opakuji - jakákoli změna DPH je sociálně citlivou otázka.

Jako sociální demokracie proto také nechceme, aby došlo ke sjednocení sazby DPH, které prosazují pravicové strany včetně ODS. Nepůjdeme ani slovenskou cestou jediné sazby. Ponechání více sazeb DPH má své sociální důvody.

:. Přesun do vyšší sazby bylo po nedělní schůzce zdůvodňováno i tím, abychom měli na sociální kompenzace...

Já jsem řekl jasně, že změnu struktury daní doprovázejí sociální kompenzace, a to je něco jiného. Systém je podle mého postaven vyváženě, protože daňové změny přinášejí v prvních dvou letech peníze navíc do státního rozpočtu. Je podle mého správné, že vláda vrátí tyto peníze z větší části na sociální kompenzace. V třetím roce tohoto opatření - v roce 2006 - bude přínos pro rozpočet plně absorbován snížením daní - ať už v oblasti daní firem, tak v oblasti rodin s dětmi.

:. Ve skutečnosti tak ale za hospodářský růst zaplatí lidé ze své kapsy.

Pokud jde o podporu hospodářského růstu, tak pokládám za klíčové zrychlení odpisových sazeb. Efektivní míra zdanění se dostane v ČR v roce 2006 na úroveň, která je konkurenceschopná v rámci střední Evropy. Nebudeme se tak muset dívat na záda investorům, kteří kvůli nižšímu zdanění půjdou od nás do jiných zemí. Já za ten rok ve funkci ministra financí jsem byl konfrontován s několika investory, kteří se rozhodovali, kde budou do budoucna působit. Otázka daňová není jediná, ale významná. Všichni mluví o Slovensku a všichni se snaží optimalizovat své daně.

:. Sociální kompenzace nejsou bez problémů. Ty letošní se zdají dobré a lidem pomohou. Horší je to příští rok. Účinky jednorázových opatření se brzo ztratí a zůstanou jen daňové slevy. To je také dobrá věc, ale nepřinesou lidem horentní částky. Navíc když lidé s nízkými příjmy získají víc peněz přes daňový bonus, o to se jim sníží sociální dávky...

To nemáte pravdu. Daňový bonus se nebude zohledňovat, pokud jde o výpočet dávek státní sociální podpory ani ostatních sociálních dávek. Daňový bonus bude počítán nad jejich rámec. Systém bude platit od 1. ledna 2005 a nízkopříjmové rodiny si polepší. Rodina s dva dětmi, kde oba manželé pobírají minimální příjem, tak získá na konci roku daňový bonus 7000 korun, se třemi dětmi 13 000 korun. Bez ohledu na sociální dávky. Daňový bonus je systém, který zvýší příjmy rodin s malými příjmy. Je to poprvé v České republice, kdy se daňové opatření takto pozitivně projevuje u nízko a středně příjmových kategorií obyvatel.

:. Ve kterém okamžiku lidé dostanou daňový bonus?

Pokud jde o zaměstnance, tam je možné, že se daňový bonus bude rozpočítávat už v průběhu roku, pokud jde o osoby samostatně činné , které by inkasovaly daňový bonus, tak tam se předpokládá, že by daňové bonusy finanční úřady vracely v roce 2006. V každém případě platí, že rodiny, které získají daňový bonus, tak na vrub toho nebudou kráceny sociální dávky. To by pak toto opatření nemělo žádný smysl.

:. Daňové slevy a daňový bonus jsou výborná opatření, ale u společného zdanění manželů je jasné, že prospěch z něho mají rodiny s většími příjmy, zvláště tam, kde jeden z manželů nepracuje. Neodčerpá to zbytečně peníze pro potřebnější?

Systém je v ČR diskutován již dlouho. Když jsme uzavírali koaliční smlouvu, tak byl zmíněn již v koaliční smlouvě. Soc. dem. na tento návrh přistoupila proto, abychom byli schopni prosadit slevy na daních a daňový bonus. Byla to určitá daň za koaliční dohodu a za naši schopnost tato opatření prosadit.

:. Jsou slyšet hlasy, a to i v sociální demokracii, že nešlo v neděli o kompromis, ale o ústup ČSSD z jejích pozic. Například vy jste před koaličním jednáním mluvil o tom, že buď bude třetí sazba nebo žádná změna sazeb nebude. A ejhle, všechno je nakonec jinak.

Jednání nebyla jednoduchá. My jsme deklarovali několik cílů, se kterými jsme na jednání šli, a ty cíle nebyly stejné s cíli našich koaličních partnerů. Sociální demokracie prosazovala zachování pětiprocentní snížené sazby, kde jsou potraviny, léky. Unie svobody a lidovci požadovali její zvýšení na šest nebo sedm procent. Sociální demokracie navrhovala druhou sníženou sazbu, tu lidovci a Unie svobody odmítaly.

My jsme navrhovali, aby byly přijaty sociální kompenzace, nejen v daňové oblasti. To odmítali lidovci i Unie svobody. Nakonec jsme se dohodli na kompromisu. My jsme prosadili zachování pětiprocentní snížené sazby na potraviny, léky a další sociálně citlivé položky, a jednorázové sociální dávky, které budou vyplaceny v letošním roce, stejně jako i možnost zohlednit valorizaci penzí v příštím roce. Na základě toho jsme netrvali na zavedení třetího pásma DPH. Myslím si, že to je poctivý kompromis.

:. Neudály se změny DPH příliš narychlo? Lidé s nimi nepočítali a měli jistě jiné představy o vývoji této daně? Ať už v rámci své rodiny, nebo jako podnikatelé. Například problémy s vyšší sazbou budou mít hoteliéři, kteří počítali s pěti procenty DPH.

Nemyslím, že by změny nebyly dobře promyšleny. ČR se zavázala už na podzim 2001, že převede mnohé položky, které od nás vyžaduje EU, ze snížené do základní sazby. Když se podíváte podrobně na seznam, tak většina položek byla přeřazena v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Je proto třeba odlišit, na čem se koalice dohodla nad rámec toho, co musíme učinit vzhledem ke vstupu do Evropské unie. Přeřazení dalších věcí nad rámec Unie jsme udělali mimo jiné proto, abychom mohli snížit základní sazbu DPH. Tedy abychom výrobky a služby nemusely převést do sazby 22 procent, nýbrž pouze do sazby 19 procent .

:. Přesto, není lepší všechny plány předem zveřejnit, a pak se o nich koaličně dohodnout?

Diskuse o DPH probíhala dva měsíce. Objevovalo se velké množství variant. Vedení politických stran rozhodlo o politickém zadání. V tuto chvíli zpracováváme konkrétní legislativní návrh. Nevylučuji, že v jeho rámci nebudeme zvažovat argumenty, které se objevují. Domnívám, že například otázka převedení hotelových služeb do základní sazby je velmi významná. Je třeba zvážit pozitiva i negativa toho, když se tento krok provede k 1. květnu nebo 1. lednu. Tady má koalice ještě čas, aby analýzy vyhodnotila a případně rozhodla o nějaké změně.

:. Je otázka, zda přesuny mnoha výrobků a služeb do základní sazby byly skutečně nutné v případě, když to od nás Evropská unie nevyžaduje. Na druhé straně kvůli dětským plenám, byť bychom si jakkoli přáli je nechat ve snížené sazbě, může vzniknou spor v Evropské unii a nakonec je třeba stejně budeme muset do základní sazby přesunou. Nebylo lepší v plenách EU ustoupit a nechat ve snížené sazbě vodné a stočné, vstupné na kulturu a sport a další sociálně citlivé věci?

Byly dvě interpretace této věci. Ministerstvo financí na základě informací, které jsme měli, uplatňovalo interpretaci, že dětské pleny mají přejít do základní sazby. Na druhé straně byly interpretace, že dětské pleny mohou zůstat ve snížené sazbě DPH. Nyní bude na politické reprezentaci ČR, abychom v Bruselu obhájili politické rozhodnutí, které jsme v neděli přijali. Uvidíme, doufám, že najdeme argumenty pro to, abychom toto rozhodnutí obhájili. Ale předpokládám, že nás čeká složitá diskuse s Evropskou unií.

:. Proč vznikají takové zmatky, jako kdybychom se o vstupu do EU dozvěděli až teď?

Otázky toho, na co získáme výjimku, byly v zásadě vyřešeny uzavřením příslušné přístupové kapitoly. Mě jenom mrzí, že si minulé vlády příliš nelámaly hlavu tím, jak velký rozdíl je v ČR mezi sníženou a základní sazbou a jak náročný je pohyb, který nás při příležitosti vstupu do EU bude čekat.

:. Mluvíte o minulých vládách, ale ve skutečnosti zadání pro naše vyjednavače dala vláda Miloše Zemana...

Ano, byla to první sociálně demokratická vláda.

:. Když se rozhodovalo o zdražení, braly se v potaz i dopady, které sice postrádají makroekonomický pohled, jako je míra inflace, ale docela obyčejně, ale o to razantněji změní praktický život lidí zejména v menších městech a na vesnicích. Například když se zdraží lístky na sportovní utkání, fitnessů, do kin. To tak trochu tlačí lidi, kteří mají nižší příjmy, k tomu, aby se stali pouze národem televizních diváků.

Zdražení vstupenek o 14 procent samozřejmě není nic milého. Pro multikina to problém nebude, bude to problém spíše pro malá venkovská kina, bude to znamenat, že obce budou muset více pomoci, pokud budou chtít tato zařízení zachovat.

Zdražení ale není tak dramatické, aby vedlo k tak razantnímu sociálnímu rozdělení.

Rozumím samozřejmě tomu, že společnost je na zvýšení cen citlivá, zejména proto, že loňský rok s takřka nulovým růstem cen byl výjimečný. Ale také se už nebude asi již nikdy opakovat.

:. A letošní rok si lidé budou pamatovat jako rok ve znamení razantního růstu cen, a to vše pod taktovou ČSSD.

Aby Česká republika využila obrovské šance na hospodářský růst, daný právě vstupem do Evropské unie, musí dosáhnout určité ekonomické prosperity, dosáhnout určité výše produktivity a obstát jako národní ekonomika v konkurenci s ostatními členskými zeměmi.

Prioritním cílem všech změn bylo proto získat prostředky na rozvoj hospodářského růstu a současně i na propopulační politiku. Přes růst cen se očekává pouze zhruba tříprocentní inflace, kterou přinese právě změna daní.

:. Tři procenta sem, tři procenta tam, neberme statistické průměry, ale reálnou situaci rodin. Vzal jsem svoje děti do divadla, spolu s cestou a obědem mě to přišlo na 1800 korun. Myslíte si, že většina českých rodin, která má přijem pod statistickým průměrem 16 500 korun měsíčně, si dovolí víckrát do měsíce návštěvu nějakého kulturního představení? Přitom chceme současně, aby národ byl vzdělaný, kulturní, sportovní. Není to příliš velká cena za podporu ekonomického růstu?

I proto nebyla volba vlády jednoduchá. Na jedné straně nám musí jít o to, abychom zachovali základní aspekty sociálního státu a modernizovali je. Na druhé straně musíme dosáhnout toho, abychom měli prosperující ekonomiku, přizpůsobenou okolnímu měnícímu se světu, musíme předcházet rizikům a konkurenci, která zde existuje.

Neumím si představit, že tváří v tváří tomuto pohybu, který v Evropě a ve světě objektivně je, který zaznamenáváme v okolních zemích, kdy přímé daně začalo snižovat i konzervativní Rakousko, že tváří tvář tomuto pohybu, který souvisí s přímými investicemi, česká vláda zůstane nehybná a nebude se snažit nic dělat.

My si prostě nemůžeme dovolit na jedné straně snížit daně podnikům, aniž bychom současně nezískali jinde prostředky, protože naše veřejné rozpočty nejsou v rovnováze.

Jaksi se zapomíná, že i když probíhá reforma veřejných rozpočtů, tak se pouze snížila výše dávek pro první tři dny nemoci a zrušil se příspěvek na dopravu. Ten ale bude mimochodem kompenzován. Jiné sociální dávky jsme nekrátili, ani to nemáme v úmyslu. Náš sociální systém musí být stále schopen zvládnout pomoc lidem, kteří jsou na tom nejhůře.

:. Držme se ale konkrétního, jak to všechno vnímá občan. Řekl jste, že smyslem změn DPH je propopulační opatření, Já v té záplavě růstu cen pracích prášků a dalších výrobků, které používají právě rodiny s dětmi, těch propopulačních impulsů moc nevidím. Nebylo by lepší spíše razantně sáhnout na sociální dávky než taková plošná zdražovací opatření, která zasáhnou zejména střední vrstvu?

My jsme se spíše než na rušení sociálních dávek zaměřili na zpřísnění podmínek pro poskytování sociálních dávek. Myslím si, že sociální dávky musejí být nejen dosažitelné, ale umožnit potřebným život, ne přežívání. Určitý standard života přece musí být zachován. Když se podíváte například na nový zákon o zaměstnanosti či na nový zákon o nemocenské, tak tam je řada opatření, která poskytování sociálních dávek podrobují větší kontrole.

Osobně podporuji všechna opatření, která výrazně podpoří ty, kdož se snaží pracovat, chce svoji složitou životní momentální situaci aktivně sám řešit. I když přitom nemá šanci dosáhnout nějaké vysoké mzdy. Vážím si toho, že se nám podařilo na koaličních jednáních prosadit daňový bonus a daňové slevy pro lidi, kteří jsou ochotní pracovat i za nízkou mzdu, místo toho, aby za poměrně vysoké sociální dávky seděli pasivně doma a čekali, až jim stát pomůže či zajistí bohatě honorovanou práci. To je cesta, kterou bychom měli jít.

Když se podíváte na strukturu u nás vyplácených sociálních dávek, značnou část z nich tvoří rodičovský příspěvek a přídavky na děti. Tam si ani nelze představit nějaké tvrdé restriktivní zásahy. Spíše si myslím, že například kombinace doplatku do životního minima s povinností účastnit se veřejně prospěšných prací by mohla omezit kombinaci pobírání tohoto doplatku s prací načerno. To je cesta, kterou chceme jít, a je na ministerstvu práce a sociálních věcí, aby připravilo příslušný návrh.

:. Ne neobvyklý vzorec spolupráce mezi ministerstvy, kde sedí soc. dem. ministři, je ale v praxi spíše takový, že ministerstvo financí připraví nějaké opatření, ale jiné ministerstvo je okamžitě zpochybní. Ministerstvo financí nás vyzve šetřit a jiný soc. dem. ministr či ministryně přijde s požadavkem na pár miliard korun na mzdy.

Nejen že to na občany působí tak, že někteří ministři lidem chtějí brát, tedy jsou zlí a druzí jsou hodní, chtějí jim přidat, ale hlavně že v soc. dem. je chaos, rozhodnutí jsou dílem náhody či vnitrostranického obchodu, výsledkem toho, která skupina má momentálně větší vliv. Nechybí, když stále hloubáte ve straně nad ztrátou preferencí, spíše společný tah na branku?

Určitá disciplina je pro stranu typu sociální demokracie určitě potřebná a určitě by pomohla zřetelnější prezentaci i přijetí naší politiky.

:. Proč se alespoň na tak citlivém problému, jako je sáhnutí lidem do kapes, včas a někde v ústraní nepoperete, nedomluvíte? Aby pak stanovisko bylo bráno jako postoj celé strany, která je odhodlána ho prosadit a je schopná jednotně tenhle tlak také vyargumentovat?

Jsou představitelé soc. dem., kteří jsou disciplinovanější, a pak ti, kteří mají jiný názor, ale než jej prezentují na patřičných grémiích, kde se dá diskutovat, tak mají tendence vše prezentovat mediálně. Což skutečně straně nepomáhá. Zejména pokud se jedná o volební rok.

Pokud jde o dodatečné výdaje například na mzdy, pokud vláda nějakou strategii přijala, rozhodla se někde šetřit a někde ne, pak je na vládě, aby nepodlehla momentálním tlakům, ale svoje záměry dotáhla do konce. Stanovili jsme si určité priority, nemáme prostředky nazbyt. Mimo tyto priority bychom další prostředky vydávat neměli. Jasný, konzistentní postoj kabinetu zvyšuje jeho autoritu.

Je prostě nutné odolat aktuálním atakům na státní pokladnu. Když to nezvládneme, budou stále nějaké výjimky, tak se nevěrohodnou stane celá reforma veřejných financí. Protože reformu platí všichni občané. Od vlády - a právem - očekávají, že se bude chovat racionálně, uměřeně, že nebude zbytečně utrácet jejich peníze, které se těžce a právě z prostředků a daní občanů shromaždují.

:. Když už jsme u té ochrany peněz z daní občanů. Proč ještě nejsou přijata opatření proti šedé ekonomice, proti daňovým a jiným finančním podvodům?

Koalice se ale přece již na těchto zákonech dohodla! V legislativní radě vlády jsou již připraveny tři zákony - zákon o registračních pokladnách, o kolkování lihovin a zákon o majetkových přiznáních. Počítám, že je vláda projedná na konci února či začátkem března, schválí je a pak budou okamžitě odeslány do Poslanecké sněmovny.

:. Mají šanci, že pro ně zvednou ruce kromě soc. dem. poslanců i poslanci zbylých dvou koaličních stran?

Koalice je dohodnuta, že tyto tři zákony v podobě, jak je ministerstvo financí předloží, podpoří. Proto se tyto zákony na koaličním jednání minulou neděli neřešily, neboť jsme se již dohodli. Věřím, že zákony budou platné, a tedy účinné od ledna roku 2005.

:. Zákon o majetkových přiznáních bude moci být uplatňován od data své platnosti? Nebo bude možné na jeho základě se podívat na příjmy a majetky, které možná vznikly za poněkud nejasných podmínek dříve než po 1. lednu 2005?

Majetková přiznání se budou týkat majetku nabytého až po nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy po 1. 1. 2005. Finanční úřady ale budou moci zkoumat zdroje, které budou uvedeny jako zdroje pro nabytí tohoto majetku. Ty přirozeně mohly vznikat i před tímto datem.

:. Tak si to shrňme. Vstoupíme do Evropské unie. Stoupnou nám ceny, počet zemí, kam nebudu moci poměrně dlouho jet za prací, každý den utěšeně roste. Do zahraničí tak stále budu moci jen na dovolenou, ale za novou občanku či pas si předtím ještě zaplatím zvýšený poplatek. Co mi vlastně tahle změna přinese? Proč na občana, který si vydělá podle statistiky svých 16-17 tisíc měsíčně najednou letos dopadají od ledna do května pouze morové rány vyšších cen, poplatků či omezení? Kde je něco pozitivního?

Zvýšení sazeb daní a následné zvýšení cen není především žádná morová rána. Růst cen nebude likvidační, nějaký dramatický cenový skok. Vedle cenových změn je totiž třeba vnímat i jiná fakta. Předpokládaný vývoj inflace, který se má přes všechna zdražení pohybovat okolo tří procent, růst reálných mezd, růst ekonomiky, nové trhy pro české firmy, pokles podnikových daní.

Přes zdražení pozitiva integrace do Evropské unie ze střednědobého hlediska převažují. Až padnou po určité době omezení na zmíněný pohyb pracovních sil, situace se přece radikálně změní. Jaksi se zapomíná, že bez vstupu do EU by neexistovala, a to ani teoreticky, šance pro naše lidi dostat se na pracovní trh Evropy.

Krátkodobě, a zejména v letošním roce, lidi samozřejmě vnímají spíše negativní dopady. Ty dlouhodobé, pozitivní se teprve projeví.

Vstup do EU podpoří růst české ekonomiky. Vždyť již v době, kdy bylo jasné, že se staneme členy Unie, přicházeli investoři.

:. Jenže já se neodvažuji, třeba když se bavím se sousedy, argumentovat faktem typu jednou bude líp či že inflace bude jen tři procenta. Sociální stát je sice hezký termín, ale občané posuzují vládu a vývoj podle toho, jaký je současný stav. Vnímá to vláda?

Přes dramatickou interpretaci momentální situace se vláda přece nemůže řídit, jak se říká, dnem a odstoupit od dlouhodobých cílů, od tlaku či podpory rozvoje české ekonomiky. Musí přijímat taková opatření, aby Česká republika patřila mezi země s jasnou hospodářskou perspektivou a poměrně velkým ekonomickým růstem. Česká republika má šanci uspět v Evropské unii. Vláda se musí dívat do budoucna a překonat i některé problémy či špatnou náladu lidí.

:. Já držím vládě palce, ale když určitá nespokojenost přeroste určitou mez, tak v té cestě za perspektivou prosperity v Evropské unii může pokračovat jiná vláda, i jiná politická strana. Zatím vláda problémy spíše košatí: zdražení, nejasno okolo dalšího rozvoje zdravotního systému, což poštvalo proti soc. dem. doktory i pacienty. Myslíte si, že občané dají vládě i ČSSD šanci dotáhnout to do lepších zítřků?

Vláda založila dobré tendence ekonomického růstu, přijala opatření k zastavení zadlužování. Řada rozhodnutí přinese výsledky až za horizontem této vlády. Praktické dopady přijímaných opatření samozřejmě dopadají na hlavního nositele - ČSSD.

My se k opatřením a rozhodnutím, které vláda přijímá, stavíme čelem. Někdy mám pocit, že zbylí koaliční partneři toho využívají a včas se stáhnou z ohniska pozornosti veřejnosti.

:. Vládní soc. dem. v Německu získala pro některá reformní opatření podporu i opozice. Proč to není možné u nás?

Naše opozice se chová více populisticky než opozice v Německu. Naše opozice nenašla odvahu podpořit jediný krok vlády, i když v jejích programech by se našla řada bodů a slibů, které tato vláda prosadila. Jednodušší je kritizovat všechno.