„Výsledky stress testů především znamenají, že české banky jsou nadále schopny úvěrovat českou ekonomiku. To v některých jiných zemích není zcela samozřejmé a dává to českému hospodářství významnou komparativní výhodu v době pokračující dluhové krize," uvedl náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek. Podle něj stabilita bankovního sektoru přispívá k důvěryhodnosti a udržitelnosti fiskální politiky české vlády.

Základem stability bankovního sektoru je i nadále jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci září 2011 činila 15,7 procenta. Přesto by se v zátěžovém scénáři dostalo několik bank do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti. Konkrétní banky však jmenovány nebyly.

Dva druhy zátěže

ČNB při testech používala dva typy scénářů. Základní scénář odpovídá listopadové makroekonomické prognóze ČNB zveřejněné ve zprávě o inflaci. Ten předpokládá výraznější zpomalení ekonomiky počátkem příštího roku, které bude ve druhé polovině roku 2012 vystřídáno opětovným oživením.

Zátěžový scénář Double Dip (tzv. recese s dvojitým dnem) je založen na výrazně nepříznivém ekonomickém vývoji v Evropské unii. Prudký pokles ekonomické aktivity hlavních obchodních partnerů ČR a zpřísněná fiskální konsolidace by se projevily citelným snížením ekonomické aktivity a růstem nezaměstnanosti i v ČR.