To usoudilo, že společnost IP banka je předlužená, neboť jí finanční úřad vyměřil dodatečnou daň v řádu několika set miliónů korun. Konkurz znamená, že vládu ve společnosti převezme konkurzní správce. Přitom se schylovalo k situaci, že vládu převezmou osoby dosazené Československou obchodní bankou. Ta by totiž měla převzít rozhodující balík akcií IP banky do pondělka blokovaný policií.

Očekávalo se přitom, že by ČSOB iniciovala ukončení abritrážních sporů o 40 miliard korun, které IP banka vede jak s ČSOB (kvůli údajné neplatnosti kupní smlouvy na veškerý obsah IPB mezi ČSOB a nuceným správce IPB z roku 2000), tak s ČSOB a společností JP Morgan (kvůli ocenění IPB) a žalob na Českou národní babnku a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

ČSOB se podle informací Práva nehodlá s konkurzem smířit a napadne jej, pravděpodobně z důvodu pochybností o tom, zda byl vyhlášen na základě kredibilně vedeného účetnictví IP banky.