„Pokud to lidé do konce listopadu nestihnou, můžou přejít k jiné pojišťovně až od 1. ledna 2013,“ řekl Právu ve středu Vlastimil Sršeň, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Zmíněná novela totiž zásadně mění podmínky pro přechod k jiné zdravotní pojišťovně.

 Změna pojišťovny
Dosud můžeme zdravotní pojišťovnu změnit jednou ročně, ale ve čtyřech termínech – vždy od začátku následujícího čtvrtletí. Jen loni změnilo svoji pojišťovnu téměř 160 tisíc pojištěnců.
Nově (od 1. prosince) můžeme pojišťovnu změnit pouze k 1. lednu následujícího roku s tím, že přihláška musí být podána nejpozději šest měsíců před plánovanou změnou zdravotní pojišťovny.
Pokud tedy chceme být pojištěni u nové zdravotní pojišťovny už od ledna 2012, musíme pojišťovnu změnit před účinností novely zákona, tzn. do letošního 30. listopadu.
Přihlášky podané po 1. prosinci budou zdravotní pojišťovny akceptovat, ovšem přestup k nim se uskuteční až za rok, tedy k 1. lednu 2013.
Kdo však přihlášku k nově vybrané pojišťovně podá příští rok po 1. červenci, musí počítat s tím, že u nové pojišťovny bude registrován až od 1. ledna 2014.

Tato úprava změny zdravotní pojišťovny se podle ministerstva zdravotnictví provedla proto, že v posledních letech získávaly některé zdravotní pojišťovny nové klienty na základě nekalých metod založených na lživých argumentech a pomluvách konkurence. Navíc má změna nastolit pořádek v systému a zabránit „cestování“ mezi pojišťovnami podle toho, jaké nabízely výhody.

Jaké doklady předkládáme

Přihlásit se ke zdravotní pojišťovně je velmi jednoduché. Stačí zajít na nejbližší pracoviště vybrané zdravotní pojišťovny, vyplnit přihlášku a předložit potřebné doklady.

Formulář je většinou možné získat, popřípadě i vyplnit, na webových stránkách zdravotní pojišťovny. Odevzdává se ale na pobočce, kde pracovník pojišťovny ověří údaje.

„Zájemci o změnu zdravotní pojišťovny by neměli zapomínat potřebné doklady,“ nabádá Hana Kadečková, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

Měli by tedy mít s sebou občanský průkaz, rodný list či jiný doklad k ověření totožnosti. Studenti středních a vysokých škol předloží ještě potvrzení o studiu, senioři potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaní v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce, zaměstnanci adresu a IČO svého zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu.

„Administrativní odhlášení od původní pojišťovny provede nová pojišťovna. O to se zájemce starat nemusí. Má však povinnost do 8 dnů nahlásit změnu pojišťovny svému zaměstnavateli kvůli odvodům pojistného. Změnu by měl nahlásit i svým lékařům,“ dodala Kadečková.