Telecom po ČTÚ požaduje, aby mu úřad kompenzoval ztráty, které společnosti vznikají z provozování tzv. univerzální služby. "Úřad by měl buď uvolnit regulaci cen, tak abychom pokrývali náklady a dosáhli minimálního zisku, anebo nám musí vzniklou ztrátu kompenzovat z Fondu univerzální služby," uvedl Crha. Do fondu povinně přispívají všichni operátoři. Nejvíce samozřejmě Český Telecom. ČTÚ však opakovaně vzniklé ztráty Telecomu nekompenzuje a proto se operátor v prosinci loňského roku obrátil na soud.

Telecom podal žalobu na ČTÚ u Městského soudu v Praze. "Vedení je povinováno spravovat společnost s péčí řádného hospodáře. Díky činnosti, či spíše nečinnosti, ČTÚ však provozováním univerzální služby vznikají společnosti ztráty v řádu miliard korun, které přes naše opakované výzvy regulátor nijak neřeší. Neměli jsme proto jinou možnost, než se obrátit na soud," uvedl tehdy místopředseda představenstva Telecomu Juraj Šedivý.

Miliardy za univerzální službu

Telecom navíc požaduje po státu finanční kompenzace ve výši 3 miliardy korun za ztráty, které mu vznikly provozováním tzv. univerzální služby. Výzvu, aby stát Telecomu zaplatil téměř tři miliardy korun jako úhradu ztráty, která společnosti vznikla při poskytování tzv. univerzální služby, adresovalo vedení Telecomu přímo ministru informatiky Vladimíru Mlynářovi. Ministr byl podle ČTK výzvou překvapen. Nyní čeká na vyjádření ČTÚ a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stát v Českém Telecomu vlastní prostřednictvím Fondu národního majetku 51 procent akcií a je tak majoritním akcionářem. Jak uvádí ČTK, stát má podle nejmenovaného zdroje obavy, že Telecom v případě nezaplacení škody podá na stát žalobu.

Univerzální služba podle telekomunikačního zákona
  • provozování běžných telefonních linek
  • slevy pro tělesně postižené
  • operátorské a informační služby
  • provozování telefonních automatů
Tyto služby musí být dostupné ve stanovené kvalitě na celém území České republiky. Jejich ceny a kvalitativní parametry reguluje ČTÚ.

 

Český Telekom provozuje zhruba 3,6 miliónu telefonních stanic. Prostřednictvím společnosti Eurotel, kde vlastní 100 procent, se významně podílí i na trhu mobilních telefonních služeb.