„Na tyto země připadají dvě třetiny všech chyb při čerpání,“ nechal se slyšet eurokomisař Algirdas Šemeta, mající na starost daňovou oblast a boj s korupcí. Podle něj Evropská komise zvýší tlak na zainteresované osoby, které jsou v konkrétních zemích zodpovědné za kontrolu čerpání.

Jak totiž zjistil Evropský účetní dvůr, celkem 49 procent projektů financovaných ze strukturálních fondů obsahuje nesrovnalosti. Dále pak 7,7 procenta bylo vyplaceno nevhodným způsobem. To je nárůst například oproti roku 2009, kdy se jednalo o 5,5 procenta.

Jak připomněl prezident Evropského účetního dvora Vítor Caldiera, většina chyb nebo nesprávných plateb spočívá v nedodržování pravidel zadávání veřejných zakázek. Česko společně s Itálií a Španělskem mají podle Evropské komise výsledky dvakrát až třikrát horší v porovnání s evropským průměrem.

„Podnikly členské státy nějaké kroky, aby poměry při čerpání zlepšily? Očividně se nic neděje," kritizoval neudržitelný stav švédský pravicový poslanec Christofer Fjellner. Poslanci se navíc obuli do Evropské komise, která prý proti nešvarům při čerpání nezasahuje.