„S odvoláním na to, že jeho rozhodnutí 'by mohlo mít rušivé dopady na trhy', nevyhověl londýnský soud žádosti právních zástupců Diagu Human o zablokování specifických účtů a transakcí některých velkých bank, používaných ČR k vyplácení úroků z českých státních dluhopisů věřitelům,“ píše se ve zprávě Diag Human.

Vzhledem „k zásadnímu významu a váze výroku“ se Diag Human podle svých zástupců rozhodl nepodat odvolání proti zamítnutí jeho blokačního požadavku. „Česká republika si v tomto případě ověřila, že její závazky ze státních dluhopisů podléhají mezinárodní exekuci. Diag Human předpokládá, že tento fakt zváží do příštího data splatnosti stejných či obdobných závazků,“ uvedla firma.

Londýnský soud podle zástupců Diagu Human také konstatoval, že „není sporu o tom, že pře vedená navrhovatelem proti České republice je jasně prokázána“ a že bylo „dostatečně prokázáno, že ČR dělá všechno, co je v její moci, aby se vyhnula zaplacení arbitrážním nálezem přiznané náhrady škody“.

Políčeno na umělecká díla i účty

„Jde o první a zásadní výrok zahraničního soudu, potvrzující oprávněnost nároku Diag Human proti České republice,“ tvrdí společnost. Jak Právo již dříve upozornilo, právníci Diagu Human si kvůli mnohamiliardové pohledávce této firmy za ČR políčili nejen na česká umělecká díla a nemovitosti v cizině, ale usilují také o obstavení zahraničních účtů Česka.

V ohrožení se tak ocitla například bankovní konta ČR v Lucembursku, přes která se obchodují české státní dluhopisy a vyplácejí tzv. bonusy jejich držitelům.