Zákazník se tak může podle dTestu dostat do nepříjemné situace, zvláště jde-li o vyšší přeplatek, s jehož vrácením oprávněně počítá.

„Jednostranné převedení přeplatku do následujícího zúčtovacího období, neodsouhlasí-li konkrétní zákazník výslovně takový postup, je nepřípustné,“ říká Martina Vernerová, vedoucí právní poradny časopisu dTest. Pokud k souhlasu nedošlo, může podle Vernerové zákazník požadovat okamžité vrácení přeplatku spolu s úroky z prodlení a náhradu případně vzniklé škody.

Výhoda pro dodavatele

Zadržování přeplatků má z právního hlediska povahu bezdůvodného obohacení. Pro energetické společnosti je, na rozdíl od spotřebitele, velmi výhodné. Získají tak od zákazníků bezúročný úvěr a mají i určitou jistotu, že si zákazník spíše rozmyslí případnou změnu dodavatele energie.

„Převádění přeplatku je nejen neopodstatněné, ale může mít i nepříjemné praktické dopady. Mnozí zákazníci totiž hradí zálohy formou trvalé příkazu, jehož zrušení a zřízení je něco stojí. Pokud by však tak včas neučinili, přeplatek by si teoreticky mohli ,táhnout‘ dál skoro věčně, nebo by jej dokonce navyšovali,“ shrnuje závěrem Vernerová.

Vracení přeplatků u vybraných dodavatelů elektřiny
dodavatel elektřiny
vracení přeplatků
Bohemia Energy
Přeplatek jakékoli výše může být použit na úhradu záloh na další zúčtovací období, nevrací přeplatek pod 100 Kč.
Centropol
Může převést přeplatek jakékoli výše nepřevyšující 200 Kč.
ČEZ
Přeplatek jakékoli výše může být použit na úhradu záloh na další zúčtovací období.
E.on
Přeplatek vrací, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.
PRE
Přeplatek jakékoli výše je použit k úhradě záloh na další zúčtovací období.
RWE
Může převést přeplatek ale i nedoplatek do výše nepřevyšující 200 Kč.
Zdroj:dTest