Nakonec ministři odsouhlasili jen obecné znění, které bude podle nich přijatelné i pro zástupce opozičních stran.

Ministři se shodli na tom, že budoucí důchodový systém by měl být výkonnější, spravedlivější a finančně udržitelný. Měl by více reagovat na proměnlivé potřeby společnosti a jednotlivců, zvýšit spořivost lidí a zároveň poskytovat budoucím penzistům jistý a přiměřený příjem.

Nový systém, o kterém vláda uvažuje, by byl zřejmě nadále financován průběžně, měl by však více zohledňovat skutečné vklady pojištěnců, což by se odrazilo na výši jejich důchodů. Podle ministerstva práce a sociálních věcí tak bude omezeno dnešní nadměrné přerozdělování směrem k lidem s nízkými příjmy, ale mezigenerační solidarita zůstane zachována.

Návrh předpokládá, že nárok na starobní důchod by pojištěnci vznikl při dosažení minimální věkové hranice, pokud však na jeho účtu bude částka garantující vyplácení penze alespoň ve výši 1,2 násobku životního minima. Pokud nebude mít člověk naspořeno dost, bude muset pracovat déle.

Opozice je proti

Podle ODS ale tento model jen oddaluje zásadní reformní kroky a virtuální účty by situaci jen zakonzervovaly. Občanští demokraté jsou pro zavedení minimálního starobního důchodu, který by nebyl založen na systému zásluhovosti.

Komunisté nesouhlasí s možností dalšího posunu věkové hranice pro odchod do důchodu, mimo jiné proto, že by to podle nich přispívalo ke zvyšování nezaměstnanosti. Trvají na zachování principu solidarity, ale i oni chtějí zohlednit zásluhovost.