Právu to řekl předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ Roman Macháček, který je přesvědčen, že stát mohl za OKD dostat nejméně pětkrát víc, než za kolik byl státní podíl prodán.

Macháček doplnil, že komise při více než dvouletém šetření stížnosti podané sdružením na nedovolenou veřejnou podporu při privatizaci těžební firmy ignorovala předložená fakta a důkazy, nezahájila formální řízení.

„Porušila tím své povinnosti a zároveň připravila nájemníky bytů OKD o jejich procesní práva,“ tvrdí Macháček.

Podle něj při privatizaci 46procentního státního podílu ve společnosti OKD majetek státu nebyl řádně oceněn a byl prodán hluboko pod svou skutečnou hodnotou. Sdružení podalo v září 2009 stížnost na nedovolenou veřejnou podporu k Evropské komisi.

„Jako jeden z důkazů jsme předložili znalecký posudek společnosti Ernst & Young z roku 2006, podle něhož byla tržní hodnota téměř 46procentního státního podílu ve společnosti OKD zhruba 24 miliard korun, přičemž stát v roce 2004 akcie prodal bez výběrového řízení společnosti Karbon Invest za 4,1 mld. korun. Na tato a další fakta jsme komisi upozornili, a přesto řekla, že je vše v pořádku, a naši stížnost v létě zamítla,“ popsal Macháček.

Mají nový důkaz

Sdružení má nyní podle něj v ruce nový důkaz, a to další znalecký posudek, tentokrát od společnosti NOVOTA už z dubna 2005, v němž je celé OKD oceněno na téměř 22,5 miliardy korun. „Tomu odpovídá 10,3 miliardy korun za 46 procent akcií,“ řekl Macháček.

Poukázal na to, že společnost NOVOTA oceňovala majetek OKD pouhý měsíc a půl po samotné privatizaci k 31. 10. 2004.

„Zarážející je obrovský rozdíl v ocenění tzv. neprodukční části OKD, tedy bytového fondu, komerčních nemovitostí a dceřiných společností, před privatizací a po ní. Zatímco pro účely privatizace byl tento majetek znalcem, společností VOX Consult, oceněn na 1,7 miliardy korun, bezprostředně po privatizaci byla jeho hodnota vyčíslena na 22 miliard,“ řekl Macháček.

„Je evidentní, že pro účely privatizace byla hodnota majetku OKD hrubě zkreslena. Pokud Evropská komise byla upozorněna na takto závažná fakta, bylo její povinností zahájit formální řízení, což neučinila. Proto jsme podali na Evropskou komisi žalobu k Evropskému soudnímu dvoru,“ přiblížil hlavní důvod zcela ojedinělého kroku.

Okolnosti sedm let staré privatizace prověřuje z podnětu sdružení nájemníků i některých politiků také protikorupční policie. Její detektivové zjišťují, zda se případného pochybení nemohl dopustit původní znalec, který ocenil OKD na velmi nízkou částku, a rovněž je zajímá možná odpovědnost státních úředníků včetně členů tehdejší vlády ČSSD, která prodej zbylé části gigantu schválila.