„Valorizace důchodů proběhne k 1. lednu 2012, o 174 Kč u průměrného starobního důchodu,“ uvádí se v návrhu.

V srpnu ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) navrhoval zvýšit od ledna základní výměru o 50 korun a procentní výměru o 2,5 procenta, což by znamenalo valorizaci starobních penzí v průměru o 259 korun.

Ani to by však podle tehdejší reakce Rady seniorů ČR růst životních nákladů důchodců nepokrylo. Nakonec má základní výměra stoupnout jen o 40 Kč a procentní výměra o 1,6 procenta. MPSV změnu ve výši valorizace zdůvodnilo upřesněním letošních údajů o inflaci a mzdách, ze kterých se navýšení důchodů vypočítává.

Nižší než slibovaná valorizace penzí pobuřuje nejen seniory, ale i odbory. „Je to opravdu almužna. Vláda neplní slib, který seniorům veřejně dala. Rostoucí náklady důchodců to nemůže v žádném případě pokrýt. Ministři využili možnosti přidat lidem, kteří se mohou jen velmi těžce bránit, co nejméně,“ řekl Právu místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Václav Pícl.

Odboráři podle něj ještě neměli možnost se s novým návrhem ministerstva práce seznámit.

Většina nových penzistů na nule

Vláda důchodcům opakovaně slibovala, že jim valorizací penzí bude významně kompenzovat zdražení potravin, léků a dalších sociálně citlivých výrobků a služeb v důsledku lednového zvýšení snížené sazby DPH z dnešních 10 na 14 procent.

Jak nedávno upozornilo ministerstvo financí (MF), změny v DPH dopadnou nejvíce právě na důchodce a nízkopříjmové domácnosti s dětmi. Příští rok by se životní náklady důchodců podle propočtů MF, které neobsahují případné kompenzace, měly zvýšit o téměř dvě procenta, měsíčně o 313 korun.

Podle propočtů některých ekonomů však mohou být celkové dopady vládních opatření na rozpočty důchodců ještě horší. Navíc se očekává další zdražování energií a nájmů.

Drábkovým ministerstvem navrhovaná výše valorizace penzí určitě reálně nepomůže většině lidí, kterým byl přiznán důchod po 29. září letošního roku.
Jde o to, že zhruba sedmdesáti procentům lidí, jejichž hrubý příjem se pohyboval mezi 10 886 a 34 tisíci korun a odcházejí do penze v období od 30. září do 31. prosince letošního roku, bude přiznán důchod až o 170 korun nižší, než kdyby šli dodůchodu před letošním 30. září.

Vláda tímto opatřením reagovala na loňský nález Ústavního soudu, podle něhož se musel v českém systému penzí posílit princip zásluhovosti. Rozdíly v nově přiznávaných důchodech se přitom budou v dalších letech dále zvětšovat.