„Výrobek byl distribuován i do České republiky, konkrétní kontaminovaná šarže nalezená ve Finsku se však do české tržní sítě nedostala,“ sdělil Spáčil.

Do České republiky bylo dodáno celkem 594 balení těchto oliv. Šarže označená „Best before 9/2012“, objem 314 ml, v níž byl botulotoxin ve Finsku laboratorně zjištěn, nebyla však do Česka dovezena.

Stažení, nařízené na základě principu předběžné opatrnosti, se týká všech šarží a velikostí výrobku s obchodním názvem Bio stuffed olives with almonds, olivy plněné mandlemi, zn. Bio Gaudiano, které byly vyrobeny v letech 2010 a 2011.

„Oznámení o nálezu botulotoxinu v tomto výrobku obdržela SZPI prostřednictvím systému rychlého varování pro krmiva a potraviny (RASFF), který spojuje země Evropské unie,“ připomněl mluvčí s tím, že SZPI v žádném případě nedoporučuje tento výrobek konzumovat.