Výkup mléka nadále rostl. Průměrná cena 8,30 Kč/l byla o 11,6 procenta vyšší než loni.

Nejvýraznější meziroční pokles produkce ČSÚ uvádí u drůbežího masa, kdy ve třetím čtvrtletí bylo vyrobeno 44 330 tun, což je meziročně o 8,8 procenta méně. Celková produkce vepřového masa dosáhla 63 941 tun a meziročně klesla o 3,4 procenta.

U vepřového se jednalo o meziroční pokles produkce za sledované období o 3,4 procenta. Stavy prasat se k srpnu snížily na 1,65 miliónu kusů, což je meziroční pokles o 14,9 procenta.

Skotu bylo v letošním třetím čtvrtletí poraženo na jatkách 60 110 kusů o průměrné jatečné hmotnosti 288,4 kg. Meziroční změny byly nepatrné. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu vzrostly za sledované období ve všech kategoriích.