Vlastní kapitál skupiny vzrostl proti konci loňského roku o 340 miliónů eur a dosáhl v pololetí téměř 4,8 miliardy eur (119 miliard Kč). Aktiva vzrostla proti konci roku 2010 o více než 360 miliónů eur na 12,74 miliardy eur (316,3 miliardy korun).

"Pokračovali jsme v obchodním rozvoji všech našich klíčových majetkových účastí napříč teritorii, zejména pak v maloobchodu a těžbě nerostů v Rusku," uvedl akcionář skupiny Jiří Šmejc. "Všechna aktiva vykázala růst výnosů, což opakovaně potvrzuje schopnost Skupiny PPF generovat významný, udržitelný zisk z běžné činnosti jejích firem, a nejen z jednorázových investičních transakcí," dodal.

Šmejc připomněl, že PPF letos připravila několik významných transakcí, například uvedení NOMOS banky na londýnskou burzu v dubnu, či akvizici 100 procent ruského maloobchodního řetězce Eldorado, dokončenou v září. "V letošním prvním pololetí jsme také učinili první kroky k expanzi našeho modelu spotřebitelského financování na nové trhy v Asii," dodal.

PPF je mezinárodní investiční skupina, která podniká v oblasti realit, spotřebitelského financování a bankovnictví. Působí na trzích střední a východní Evropy a Asie.