"Při stanovení její výše bylo přihlédnuto mimo jiné k tomu, že uvedená společnost porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže opakovaně," zdůraznil v úterý předseda ÚOHS Josef Bednář.

Zneužití dominantního postavení se týká telefonních služeb pro firmy prostřednictvím pevných linek. Porušení zákona shledal antimonopolní úřad u smluv a dodatků Všeobecných podmínek pro poskytování cenových plánů (PREMIUM, BENEFIT, BUSINESS OPTIMAL, TOP, BUSINESS PLATINUM COMBI). "Tyto smlouvy byly uzavřeny s téměř třemi tisíci podnikatelskými subjekty," uvedl šéf ÚOHS Bednář.

Pochybné smlouvy

Firmy se Telecomu zavázaly, že každý měsíc provolají minimální stanovený objem hovorů. Pokud ale provolaly společnosti méně, vyúčtuje jim Telecom kromě ceny za uskutečněné hovory ještě rozdíl mezi výší smluvního a uskutečněného hovorného. Telecom navíc ve smlouvě zakázal vypovědět smlouvy před určitým pevně stanoveným datem.

"Tyto smlouvy také pro zákazníky obsahují povinnost využívat na pevných telefonních linkách k hlasovému provozu pouze služeb Českého Telecomu. Zneužití dominantního postavení se dopustil rovněž tím, že v předmětných smlouvách uplatňuje i podmínky odlišné od podmínek obsažených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování cenových plánů a aplikuje také programy Winback/Retence, vytvořené za účelem získání či udržení zákazníka na úkor konkurence," zdůvodnil rekordní pokutu Bednář.

Jednáním Telecomu byla podle antimonopolního úřadu narušena hospodářská soutěž, a to nejen vytvořením bariéry pro rozvoj konkurence, ale i cenovou diskriminací firem, které smlouvy neuzavřely. Zákazníci totiž dostali různé slevy či výhody za závazek odebírat služby či předem stanovené množství služeb. Jde o takzvaný věrnostní rabat, tedy porušení zákona, které považuje za závažné i Evropská komise.