Výrobky mají označení Tříkolka Policja RF 1 a Tříkolka Policja.

„U obou hraček byly při otáčení řídítky do krajních poloh zjištěny mezery tak těsné, že lze předpokládat zranění, pokud dítě do těchto míst strčí prstíky,“ píše ČOI v tiskové zprávě.

Podle ČOI hrozí u obou tříkolek nebezpečí, že i při běžném a předpokládaném způsobu užití může nastat situace, kdy dítě utrpí zranění.

„Na základě zákazu prodeje obou výrobků ČOI přijal následně jejich distributor opatření ke stažení těchto rizikových tříkolek z trhu,“ doplňuje ČOI.