Nová paralelní dráha by měla mít 3550 metrů, přičemž k její výstavbě bylo od roku 2005 předloženo více než 3600 připomínek.

"Na základě předložených podkladů stanovilo ministerstvo ve stanovisku EIA 71 podmínek, za kterých lze záměr považovat za akceptovatelný," uvedla Michaela Jendeková z tiskového oddělení ministerstva.

"Klíčovou podmínkou je úplné zastavení leteckého provozu na celém letišti v době od 24:00 do 5:29 hodin. Tímto opatřením budou respektovány požadavky oblastí s hustou zástavbou v dotčených lokalitách," tvrdí resort.

Letiště: Budeme to muset respektovat

"Je to podmínka pro nás závazná, my ji musíme respektovat. Není to pro nás úplně pozitivní zpráva," řekla Novinkám mluvčí Letiště Praha Michaela Lagronová.

"Sami jsme s tím nepočítali, ale budeme to muset akceptovat a začít jednat s leteckými dopravci a pracovat na tom, aby letový řád byl v souladu s touto podmínkou," dodala s tím, že na koordinaci letových řádů je čas do roku 2016, kdy by měla být nová dráha uvedena do provozu.

V současnosti je noční provoz na ruzyňském letišti kvůli okolním obcím omezen na maximálně 48 odletů nebo přistání.

Souhlas ministerstva projekt posunul vpřed

Bez kladného stanoviska EIA by nemohlo být vydáno například územní rozhodnutí či stavební povolení. "Nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru," uvedla Jendeková.

"Podmínka zastavení nočního provozu je sice zásadní, nicméně stanovisko EIA je kladné. Takže nás to posouvá v projektu a můžeme začít s přípravami k územnímu řízení," doplnila Lagronová.

Uzavření celého letiště v nočních hodinách v případě výstavby a zprovoznění nové dráhy je úspěchem pro okolní obce. "V porovnání s jinými zeměmi nejde o nestandardní opatření. Na jiných evropských i světových mezinárodních letištích je uzavření provozu v nočních hodinách běžnou praxí," uvedla Jendeková.