Dluhopisy si objednalo a zaplatilo téměř 33 000 fyzických osob z Česka, 76 zahraničních fyzických osob a 57 neziskových organizací. Dluhopisy MF vydá 11. listopadu.

Fyzické osoby z Česka získají dluhopisy za 20,1 miliardy korun, zahraniční fyzické osoby za 45 miliónů korun, z toho přes polovina objednávek pochází ze Slovenska. Neziskové organizace nakoupily za zhruba 300 miliónů korun. Celkem 59 procent investorů jsou muži, zbytek tvoří ženy. Věk třetiny fyzických osob se pohybuje od 61 do 70 let, více než poloviny mezi 51 až 70 lety.

Nejvíce na dračku šly jednoleté dluhopisy

Největší zájem byl o jednoletý dluhopis, kterého se prodalo za 9,5 miliardy korun, tedy 46 procent celkového objemu. Dalších téměř devět miliard lidé investovali do pětiletého reinvestičního dluhopisu a zbylých 1,9 miliardy do pětiletého kuponového dluhopisu.

Výnos jednoletého státního dluhopisu je podle MF dvě procenta. U pětileté splatnosti jsou k dispozici dva typy dluhopisů, pětiletý kupónový dluhopis a pětiletý reinvestiční dluhopis. U obou je rostoucí úroková sazba, efektivní zhodnocení by mělo činit u pětiletých dluhopisů přes tři procenta. Úroky budou připisovány každý rok. Příští rok MF vydá státní dluhopisy pro občany za zhruba 40 miliard korun.