„Útočníci vyzývají klienta k aktualizaci jeho osobních dat a údajů o kartě pod záminkou, že pokud tak neučiní, bude mu karta zablokována,“ upozorňuje finanční ústav s tím, že e-maily se snaží vyvolat zdání, že odesílatelem zprávy je ČS.

„Česká spořitelna však e-maily s aktivními linky nerozesílá a nikdy touto cestou nepožaduje zadání osobních údajů,“ připomíná ČS. Podle ní nemají lidé na takový e-mail reagovat ani klikat na případné odkazy.

Podvodný e-mail nemusí obsahovat odkaz na podvodné stránky. Falešný formulář pro získání citlivých údajů může být obsažen přímo v těle zprávy nebo je připojen jako příloha. „Důvěrné nebo přihlašovací informace v žádném případě do takovýchto podstrčených formulářů nevyplňujte,“ doporučuje ČS.