„Nový zákon o oběhu bankovek a mincí, který platí od července 2011, stávající pravidla pro výměnu poškozených bankovek pro občany a právnické osoby nezměnil,“ sdělil Petruš s tím, že bankám byla uložena nová povinnost na přepážkách bezplatně vyměňovat běžně poškozené bankovky.

„Obdobně jako před účinností nového zákona o oběhu bankovek a mincí náleží lidem za poškozené bankovky téměř ve všech případech okamžitá náhrada v plné výši jejich nominální hodnoty,“ řekl člen bankovní rady Pavel Řežábek, který dohlíží na činnost sekce peněžní a platebního styku ČNB.

Podle zákona o oběhu bankovek a mincí jsou banky na svých přepážkách povinny lidem bezplatně a ihned vyměnit bankovky, které spadají do kategorie běžně poškozených nebo opotřebovaných oběhem. Obchodníci a směnárníci je musí přijímat a nadále zákazníkům nevydávat. I obchodníkům a směnárníkům musí banky za takto vyřazené bankovky poskytnout náhradu.

Běžné poškozené bankovky

Mezi běžně poškozené se řadí například jednostranně popsané bankovky, dále třeba bankovky roztržené na dvě části, natržené, bankovky s utrženým rohem nebo vyprané bankovky – pokud jsou beze změn viditelných lidským okem a lze určit jejich pravost.

Bankám, které běžně poškozené bankovky odmítnou vyměnit za bankovky vhodné pro další oběh, může podle zákona o oběhu bankovek a mincí ČNB vyměřit pokutu až jeden milión korun.

Nestandardně poškozené bankovky

Nestandardně poškozené jsou například ohořelé a zetlelé bankovky, dále třeba bankovky přetržené na více než dva kusy, bankovky zašpiněné biologickým materiálem (nejčastěji krev; nejedná se například o živočišné nebo rostlinné tuky či poškození jinými potravinami nebo nápoji), bankovky obarvené či odbarvené tak, že nelze určit jejich pravost a nelze rozpoznat obrazec a oboustranně pomalované, popsané či potištěné bankovky.

„Zadrží-li banka nestandardně poškozené bankovky, mohou lidé ČNB požádat o vyplacení náhrady," informoval Petruš. Žádost o vyplacení náhrady je součástí formuláře (Potvrzení o zadržení bankovek a mincí), který je každá banka povinna při zabavení nestandardně poškozené bankovky s klientem vyplnit.