Zlepšení vykazují všechny hlavní regiony, uvedl Köhler. Rozvoj podporují i globální finanční trhy s nízkými dlouhodobými úrokovými mírami, které odráží pokračují nízkou inflaci. "Očekávám, že se to odrazí ve zvýšení odhadu MMF pro globální růst v letošním roce," dodal Köhler.

Köhler současně soudí, že země střední a východní Evropy, které přijmou euro, posílí svůj ekonomický rozvoj. Pomůže jim k tomu především rostoucí obchod, nižší náklady a nižší rizika trhu. Po přijetí eura, které ČR plánuje mezi roky 2009 až 2010, není podle Köhlera čas pro odpočinek. "Výhody z přijetí eura se nedostaví automaticky," upozornil.

Poukázal na zkušenosti západní Evropy z 90. let. Zatímco některé země vzaly přijetí eura jako možnost pro ekonomické reformy, u jiných, především větších zemí, tomu tak nebylo.