„Z laboratorního vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze vyplynulo, že 77 vzorků z 80 neodpovídalo požadavkům,“ uvedl Duben. Kuřata měla porušenou celistvost kůže, zlomeniny, vyčnívající kosti, chybějící části těla, podlitiny a pohmožděniny. „Droby nebyly kompletní a tělní dutina byla znečištěna žlučí,“ sdělil Duben.

Z těchto důvodů Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj zakázala uvedení této šarže na trh a provozovateli nechala ve lhůtě tří dnů na zvážení, co provede s touto zásilkou. V úvahu připadá její vrácení do místa původu, neškodné odstranění nebo použití k jiným účelům.

Neprošlo ani maso z Německa a Polska

„Obdobnou kontrolou, tentokrát v Kraji Vysočina, krajská veterinární správa nepropustila ke zpracování jednu zásilku mraženého, strojně odděleného drůbežího masa kvůli výrazným smyslovým změnám, a to 20 944 kg z Německa,“ připomněl Duben.

Další zásilka pak měla zase nevyhovující značení, tedy identifikaci. Šlo o 22 000 kg z Polska.