„Výsledky za poslední měsíc ukazují nárůst nevyhovujících vzorků, a tím pokles jakosti paliv na sedm procent, což znamená nejhorší výsledek za celé sledované období,“ řekl ústřední ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Z celkového počtu 171 vzorků odebraných v září nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků motorových benzínů, motorové nafty a směsné motorové nafty. „U dvou čerpacích stanic byl vydán zákaz prodeje motorové nafty a benzínu do doby zjednání nápravy,” uvedla ČOI.

Žádné odchylky od jakostních norem naopak nebyly zjištěny u vzorků LPG, stlačeného zemního plynu a Ethanolu E85.

Na lepší kvalitu přísnějšími kontrolami

Inspektoři ČOI odebrali za devět měsíců letošního roku celkem 1685 vzorků pohonných hmot, z nichž jakostí nevyhovělo příslušným normám 72 vzorků, tedy 4,3 procenta. Nejvíce nevyhovujících vzorků vykazovaly motorové nafty (39), z dalších paliv bylo 16 nejakostních vzorků benzínů, devět vzorků směsného paliva a po čtyřech vzorcích bionafty a Ethanolu 85.

Ve stejném období loňského roku činil podíl nekvalitních pohonných hmot 7,8 procenta. Za prodej nejakostních paliv letos uložila ČOI pravomocně 76 pokut v celkové hodnotě bezmála 11 miliónů korun.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu se kvalita pohonných hmot během prvního pololetí zlepšila kvůli přísnějším kontrolám ČOI a zveřejňování pump s nekvalitním palivem. ČOI totiž letos na internetu pravidelně zveřejňuje seznam pump, u kterých zjistila nekvalitní pohonné hmoty, jak připomíná ČTK