„Zjišťované závady se víceméně stále opakují, jde například o nevyhovující teploty při prodeji potravin, chybějící nebo nesprávné označení potravin nebo o označení výrobků výrazem ,domácí‘,“ připomněl Duben.

Rovněž je podle mluvčího nezbytná i dostatečná ochrana před nepříznivými vlivy prostředí či doložený nabývací doklad ke zboží.

„Na základě těchto poznatků je vhodné zákazníky upozornit na to, aby věnovali pozornost označování výrobků, způsobu prodeje, dodržování chladicího řetězce a při pochybnostech, aby se vždy prodejce zeptali,“ doplnil Duben.

Prodejce má povinnost zákazníky informovat vyčerpávajícím způsobem o prodávaném zboží a jeho původu. Pokud má zákazník dojem, že něco není v pořádku, měl by upozornit místně příslušnou krajskou veterinární správu, která věc prošetří a došetří.