„Z našich zkušeností můžeme tuto vzrůstající tendenci potvrdit. Každým dnem se setkáváme s osobami žijícími v tzv. absolutní chudobě, což jsou obyvatelé, kteří nejsou schopni uspokojit své nejzákladnější životní potřeby – zajištění potravy, ošacení, apod.,“ upozornil národní velitel Armády spásy v ČR Michael R. Stannett. Právě těmto lidem nabízí tato charitativní organizace své služby.

Denně je využívá až 1500 lidí. Skoro nikdo z nich podle Stannetta nedosáhne na částku 6219 Kč měsíčně, což je příjmová hranice 40 procent průměrného čistého příjmu v ČR.

V bídě žije zhruba 300 tisíc lidí

Podle doporučení EU je přitom za hranici chudoby považována částka ve výši 60 procent průměrného čistého příjmu na osobu. V reálných číslech, podle údajů ČSÚ z roku 2010, jde o částku 9329 Kč měsíčně. Ze stejných údajů rovněž vyplývá, že na příjmovou hranici 40 procent, což je 74 635 Kč na osobu za rok, tj. 6219 Kč měsíčně, nedosáhne téměř 300 000 Čechů.

Nejvíce ohroženi chudobou jsou podle zástupců Armády spásy hlavně dlouhodobě nezaměstnaní – v pásmu chudoby žije podle nich 40,6 procenta, tj. dva z pěti lidí bez práce. Mezi vysoce rizikové skupiny patří ale i rodiče samoživitelé, rodiny s více malými dětmi a senioři.

Podle údajů Armády spády žije v bídě každý třináctý český senior. „Rizikovou skupinou jsou pak i osamělí jednotlivci, kteří na neustále zvyšující se náklady zůstávají sami,“ podotkl Stannett.

Za ztrátou domova jsou často dluhy

Hlavní příčinou ztráty domova jsou podle něho nízké finanční příjmy v kombinaci se snadnou dostupností úvěrů. „Proto poslední dobou vzrůstá extrémní zadluženost těchto skupin obyvatelstva. Snaží se vykrýt chybějící finance půjčkami, které nejsou schopni v daných termínech splácet. Jde odhadem o čtvrtinu populace,“ varoval.

Potíže se zadlužením má podle něho více než 90 procent uživatelů služeb Armády spásy. „Ve většině případů se jedná o nízké částky. Typicky jde o dluh na zdravotním pojištění, drobné pokuty a s tím spojené penále, dluhy na nájmu, a zejména o finanční půjčky a nákup spotřebního zboží na splátky. Z nízkých částek v řádu stokorun se takto stávají dluhy, které jsou již mimo možnosti splácení kvůli nízkým příjmům dlužníků,“ uvedl Stannett.

Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. Nyní tato křesťanská organizace působí ve 125 zemích světa. V ČR dlouhodobě usiluje především o to, aby bezdomovci měli přístup k finančně dostupnému bydlení, dále nabízí i poradenství a různé pracovní programy. Provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 50 druhů sociálních služeb.