„Hranice osmi miliónů tun sklizeného zrna byla na území naší republiky překročena u obilovin celkem zatím pouze v letech 1990, 2004 a 2008,“ připomněl ČSÚ. Průměrný hektarový výnos obilovin celkem, na rozdíl od osevních ploch, byl však v těchto letech nižší než v roce letošním, kdy je odhadován na historicky rekordních 5,62 tuny.

První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 867 000 tun je v porovnání s loňskou sklizní vyšší o 25,2 procenta a je výsledkem jak vyššího hektarového výnosu, tak i nárůstu osevní plochy.

Odhad sklizně technické cukrovky ve výši 3,47 miliónu tun vzrostl v porovnání s loňskem o 13,2 procenta, a to jak v důsledku rozšíření osevní plochy, tak především díky dalšímu očekávanému historicky nejvyššímu hektarovému výnosu.

Z olejnin byl v zářijovém zjišťování proveden odhad úrody řepky, slunečnice a máku. U řepky je očekávána historicky druhá nejvyšší sklizeň – přes milión tun. V porovnání s minulým rokem jde o nárůst o 3,3 procenta. Vyšší je i odhad sklizně slunečnice na semeno i máku.